Přeskočit na obsah

Společné úsilí během pandemie – pro naše pacienty

Společné úsilí v České republice
Jak společnost Fresenius Medical Care plnila svůj slib v oblasti péče o pacienty v průběhu pandemie COVID-19

Společnost Fresenius Medical Care poskytuje léčbu více než 348 tisícům dialyzovaných pacientů. Snažíme se zajistit budoucnost, pro kterou stojí za to žít bezpočtu lidí trpících chronickým onemocněním ledvin kdekoli na světě. Zdraví a bezpečnost našich pacientů a našich zaměstnanců jsou naší nejvyšší prioritou. To platilo také tváří v tvář celé řadě výzev, které s sebou přinesla pandemie COVID-19.

Fresenius Medical Care jako přední poskytovatel dialyzačních produktů a služeb čerpá z mnoha desetiletí praxe, inovací a obětavé práce svých zaměstnanců. To vše nám pomáhá nést odpovědnost za pacienty se selhanými ledvinami ve všech koutech světa, kteří byli v důsledku šíření koronaviru ještě zranitelnější než kdykoli předtím.

Tuto odpovědnost bereme vážně za všech okolností a tato krize nebyla výjimkou. Prostřednictvím nesčetných iniciativ probíhajících v různých částech světa a za pomoci našich mimořádně obětavých zaměstnanců se společnost Fresenius Medical Care postavila hrozbám spojeným s pandemií COVID-19 a poskytovala nejrůznější formy podpory v těch nejvíce postižených oblastech.

Pandemie onemocnění COVID-19 v České republice

Pandemii onemocnění COVID-19 zvládl Fresenius Medical Care v České republice velmi dobře, a i v této složité době byl plnohodnotným partnerem pro své zákazníky, odborníky, zaměstnance a pacienty. Situace nám ukázala, že máme dobře nastavené interní procesy, fungující krizový tým a díky ochotě a obětavosti našich zaměstnanců jsme nepřestali dodávat zboží, zajišťovat technický servis ani podporu aplikačních specialistů.

Vyvinuli jsme enormní úsilí, abychom podpořili naše zákazníky v péči o pacienty, a to především v rámci zřizování COVID center. Vše bylo řešeno ve vysoké rychlosti ze dne na den. Na našich dialyzačních střediscích byla zpřísněna pravidla pro pohyb pacientů. Začalo se léčit ve speciálním režimu založeném na přísné izolaci pacientských směn i zdravotnických týmů. Došlo k vyčlenění středisek pro pozitivní pacienty, kde mohli nadále podstupovat dialyzační léčbu a neohrožovat ostatní pacienty. Díky těmto opatřením se ani v jednom z českých dialyzačních středisek společnosti Fresenius Medical Care, kde byl výskyt onemocnění COVID-19 zaznamenán, infekce více nerozšířila.

Toto video bylo vytvořeno jako poděkování všem zaměstnancům společnosti Fresenius Medical Care v České republice za jejich obětavou práci v období pandemie COVID-19.

Související obsah

Další příběhy naleznete v našem archivu.