Přeskočit na obsah

“Vážíme si práce našich sester!”

Každý den tisíce a tisíce sester na celém světě významně přispívají k lepšímu zdravotnímu stavu a duševní pohodě pacientů s chronickým selháním ledvin léčených na dialyzačních střediscích Fresenius Medical Care. Dne 12. května jsme společně s nimi oslavili Mezinárodní den sester, kterým si připomínáme narození Florence Nightingale, zakladatelky moderní ošetřovatelské péče. Společnost Fresenius Medical Care se rozhodla věnovat sestrám nikoli pouze tento jeden den, ale celý rok 2020 jako uznání jejich obětavé a mnohdy velice náročné práce.

Originální forma ocenění

Být sestrou na dialyzačním středisku neznamená pouze připravovat pacienty na dialýzu, pečovat o ně během dialýzy i po jejím skončení, znamená to také věnovat se lidem nad rámec každodenních povinností – naslouchat jim a reagovat na jejich starosti a přání. Zatímco o fyzické zdraví pacientů se na dialyzačním středisku starají dialyzační přístroje, duševní sílu pacientům dodává právě jejich kontakt se sestrami, kterým důvěřují.

Sestry každý den dělají vše, co je v jejich silách, aby naplnily naši vizi a poslání. Jejich znalosti, zkušenosti, a především obětavost pomáhají přinést všude na světě pacientům s chronickým selháním ledvin lepší život.

Společnost Fresenius Medical Care je hrdá na jejich práci a úspěchy a proto se v letošním roce připojila k iniciativě Světové zdravotnické organizace (WHO) "Roku sester". V rámci této iniciativy připravila pro sestry na svých dialyzačních střediscích aktivity, které slouží k posílení pozitivního vnímání tohoto povolání a přináší jim více uznání jejich tvrdé práce. Do těchto aktivit jsme zapojili i pacienty, kteří mají možnost po celý rok poslat sestrám poděkování, slova pochvaly a obdivu vyplněním srdíčka na plakátech vyvěšených na všech našich dialyzačních střediscích, a to i u nás v České republice.

Mám obrovskou radost jak z poděkování na plakátu, tak z toho, že vedení českých dialyzačních středisek s námi všemi Mezinárodní den sester oslavilo.

Mgr. Iveta Fraňková
Vrchní sestra dialyzačního střediska Fresenius Medical Care
Country Nursing Manager

Nesmírně si vážím práce a úspěchů všech našich sester! Být sestrou je poslání, které si zaslouží být pozitivně vnímáno a věřím, že díky iniciativě WHO, ke které se připojila i naše společnost, se nám podaří posílit uznání tohoto povolání.

Mgr. Ivana Lupoměská, MHA
Country Nursing Manager
Související obsah

Další příběhy naleznete v našem archivu