Přeskočit na obsah

Již 25 let vytváříme budoucnost, kterou stojí za to žít. Dalších 25 společných let je před námi.

Vše nejlepší k výročí společnosti Fresenius Medical Care!

Výročí je skvělá příležitost k tomu, abychom se ohlédli za dosaženými úspěchy a připomněli si důležité milníky. Může to pro nás být také inspirace k tomu, abychom přemýšleli o budoucnosti a vizi dalšího vývoje. Podívejte se společně s námi na cestu, kterou společnost Fresenius Medical Care v oblasti zlepšování života pacientů po celém světě za 25 let své existence ušla.

Naše historie – 25 let nadšení

Léčba pacientů s onemocněním ledvin prošla v posledních letech zásadním vývojem. Díky tomu se podařilo lidem po celém světě prodloužit délku jejich života a zlepšit jeho kvalitu. Společnost Fresenius Medical Care je provázela a provází na každém kroku této cesty. Díky naší neutuchající snaze o nacházení nových řešení jsme se stali jedničkou v oblasti technologií i trhu. Posouvání hranic v oblasti zdraví a bezpečnosti pacientů je totiž posláním každého našeho zaměstnance. Na následujících řádcích si projdeme důležité milníky, díky nimž se společnost Fresenius Medical Care stala tím, čím je dnes.

Chcete se o naší historii nebo o historii dialýzy dozvědět více? Podívejte se na následující témata na našich globálních webových stránkách:

O naší historii

Historie dialýzy

Na počátku byla vize

V roce 1996, kdy se společnost Fresenius Worldwide Dialysis spojila s americkou dialyzační společností National Medical Care, se zrodila odvážná vize poskytovat lepší péči dialyzovaným pacientům po celém světě. Nová společnost uvedla své akcie na newyorskou a frankfurtskou burzu. Během tří let společnost Fresenius Medical Care vyrobila na výrobní lince ve Schweinfurtu sto tisíc dialyzačních přístrojů a její akcie se staly součástí německého akciového indexu DAX-30.

Jednička v oblasti technologií

Společnost Fresenius Medical Care se již od počátku zaměřovala na nová řešení. První polysulfonový filtr, který se později stal v tomto odvětví standardem, představila v roce 1983. V následujících letech se podařilo dovést k dokonalosti tři klíčové součásti dialyzačního systému. Aby byl odběr krve bezpečný a spolehlivý, musí krevní filtr (dialyzátor), pumpa a vyrovnávací komora pracovat v dokonalé harmonii. Společnosti Fresenius Medical Care se podařilo tento složitý proces zvládnout, a obsadila proto pozici jasného lídra v oblasti hemodialyzačních přístrojů

Milníky v inovaci

Mezinárodní ohlas, který vyvolalo uvedení řady 4008, byl ohromující a inspiroval společnost k dalším inovacím dialyzátorů a dialyzačních přístrojů. Dalším milníkem bylo v roce 2005 představení léčebného systému 5008, který přinesl významné výhody a o jednu třetinu zvýšil procento přeživších pacientů.

Jednička na trhu

Neustálé zdokonalování dialyzačních přístrojů vydláždilo cestu k vedoucí pozici na trhu. V průběhu roku 2003 společnost Fresenius Medical Care ošetřila více než 100 000 pacientů. V roce 2012 naše výrobní linka vyrobila půl milionu dialyzačních přístrojů. Jedním z tajemství úspěchu je propojení našich bohatých znalostí v oblasti hardwaru, softwaru a souvisejících služeb a ošetření.

Mistrovství v komplexních řešeních

Umožnit pacientům žít kvalitnější a delší život je hnacím motorem inovací ve společnosti Fresenius Medical Care. Příkladem je nový hemodialyzační systém 6008 CAREsystem, který jsme představili v roce 2016. Skládá se celkem z 8 000 součástek, které společně napodobují normální funkci ledvin. Tento systém zvládne pracovat přibližně 5 000 hodin ročně po dobu deseti a více let.

Zaostřeno na možnosti domácí dialýzy

Vpřed nás žene také snaha zvyšovat zdraví a bezpečnost pacientů při domácí dialýze.

Tato naše cesta začala v roce 2014, když jsme na trh uvedli novou generaci cycleru pro domácí peritoneální dialýzu. Systém sleep-safe harmony poskytuje maximálně individuální možnosti domácí léčby. Převzetí společnosti NxStage Medical, Inc., v roce 2019 umožnilo společnosti Fresenius Medical Care rozšířit její portfolio domácí hemodialýzy o další technologii, která poskytuje domácím dialyzovaným pacientům větší pohodlí. V roce 2020 jsme v USA poskytli více než 14 % dialyzačních ošetření v domácím prostředí. Jsme na dobré cestě ke splnění našeho cíle pro rok 2022: překročit hranici 15 % domácích ošetření.

Ani po pětadvaceti úspěšných letech nebereme své výsledky jako samozřejmost. Nepolevíme ve svém úsilí poskytovat stále lepší služby svým pacientům, zákazníkům a zdravotnickým systémům.

Rice Powell
Generální ředitel společnosti Fresenius Medical Care

Co vás napadne, když se řekne společnost Fresenius Medical Care? Vedení společnosti jsme požádali, aby bilancovalo 25 let úspěchů a řeklo nám něco o plánech na příštích 25 let. Podívejte se, z čeho mají jeho členové největší radost.

Společně utváříme budoucnost

V příštích 25 letech nás čeká mnoho změn. Využití inteligentních technologií ve zdravotnictví nabízí pacientům nejlepší možnou péči, včetně včasného poradenství a vedení v oblasti prevence a léčby. Jako jednička v oblasti inovací má společnost Fresenius Medical Care jasnou vizi budoucnosti zdravotní péče. Díky našim zkušenostem z oblasti digitalizace, datové analýzy a umělé inteligence posouváme péči o ledviny na další úroveň.

Strategie 2025

klíčové kompetence: inovativní výrobky, provoz ambulantních zařízení, standardizaci lékařských postupů a efektivní koordinaci pacientů. Do budoucna se chce společnost Fresenius Medical Care zaměřit na tři klíčové oblasti: celé spektrum péče o ledviny, řešení v oblasti krizové péče a investice do budování dalších partnerství. Přečtěte si více o naší Strategii 2025 na našich globálních webových stránkách.

Technologie jako běžná součást zdravotnictví

Léčba a technologie, které zlepšují život pacientů, se neustále vyvíjejí, teď však stojíme na počátku skutečné revoluce ve zdravotnictví. Její nedílnou součástí bude využití inteligentních technologií ve zdravotnictví. Společnost Fresenius Medical Care bude i nadále nastavovat nové standardy a přicházet s inovacemi v rámci celého spektra péče o ledviny, včetně nových hemodialyzačních systémů a pohodlnější domácí dialýzy. Abychom i nadále zlepšovali péči a dosahovali lepších výsledků, můžeme stavět na svých neustálých pokrocích v oblasti zdravotnických dat a technologií a na své rozsáhlé síti, která nemá konkurenci.

Přístroje jako chytré platformy

Pacienti, pečovatelské týmy a lékaři ve společnosti Fresenius Medical Care využívají digitální propojení, která umožňují kvalitnější péči. Zavádíme další nejvyspělejší digitální nástroje, které používá stále více lidí po celém světě. V reálném čase budou mít přístup k nejlepším možným léčebným postupům, což umožňuje digitální platforma pro ošetřovatelské týmy TheHub, aplikace DoctorApp, prostřednictvím které mohou lékaři sledovat své pacienty a přizpůsobovat jejich léčbu, nebo aplikace MyCompanion, kterou si stáhnou pacienti do svého chytrého telefonu. Tyto nástroje otevírají dveře novým modelům péče o ledviny a holistické domácí péči.

Využití dat pro lepší výsledky

S dalším využíváním inteligentních technologií získáme více dat, která lze využít k včasnému získání informací a zásahům šitým na míru. Společnost Fresenius Medical Care má již teď k dispozici nejrozsáhlejší databázi na světě. Obsahuje informace o více než dvou milionech pacientů, více než půl miliardě hemodialyzačních ošetření a téměř dvou miliardách laboratorních vyšetření. Tato data chceme využít k vytvoření největšího registru sledovaných klinických dat na světě. Naším cílem je zajistit, aby každý pacient dostal vhodnou léčbu v ten správný čas.

Lepší život díky umělé inteligenci

Věříme, že umělá inteligence a učenlivé stroje mohou v nadcházejících letech pomoci vylepšit poskytování péče o ledviny. Dialyzační přístroje budoucnosti budou využívat několik biosenzorů, které budou detekovat sebemenší chemické a fyzikální signály, a automaticky upravovat parametry dialýzy v reálném čase. Algoritmy, které zpracovávají data o pacientech a léčbě a poskytují včasné informace, mají jediný cíl, a to podpořit a rozvíjet lidskou inteligenci, aby vám zůstal čas na to nejdůležitější: lidský kontakt.

Od reaktivní zdravotní péče k preventivní

Sledování stavu pacientů pomocí dat a algoritmů zásadně promění model péče. Od reaktivní zdravotní péče se přesuneme k té preventivní. Díky prediktivnímu modelování může společnost Fresenius Medical Care porovnávat aktuální hodnoty pacienta s jeho daty z minulosti, předvídat budoucnost a zasáhnout co nejdříve. Anonymizované modely také pomáhají systémům zdravotní péče. Pacienti totiž nemusí být tak často hospitalizováni, protože mají lepší zdravotní stav, což snižuje celkové náklady. Společnost Fresenius Medical Care se snaží o zavedení tohoto systému na klinikách po celém světě.

Podpora výzkumu jako investice do budoucnosti

Data a nové digitální nástroje nám také umožňují provádět virtuální klinické studie. Anonymizované digitální avatary pacientů pomáhají odborníkům zjistit, kdo a za jakých podmínek bude mít z daného léku po jeho uvedení na trh největší prospěch. Žádná jiná společnost v současnosti nevyužívá tak pokročilé techniky modelování výzkumu. Společnost Fresenius Medical Care také zapojuje více pacientů do registru klinického výzkumu v rámci kampaně Můj důvod. Poskytováním dat přispíváme k budoucímu urychlení výzkumu. Můžeme tak příští generace ochránit před mnoha problémy spojenými s ledvinami, které dnes řešíme.

Související obsah
Profil společnosti

Společnost Fresenius Medical Care je přední světový poskytovatel produktů a služeb pro osoby s chronickým selháním ledvin.