Ostatní stránky:

Služby společnosti Fresenius Medical Care

Sestra pečující o pacientku na lůžku

Společnost Fresenius Medical Care je největším světovým poskytovatelem produktů a služeb pro osoby léčené dialýzou.

Péče o pacienty

Zlepšujeme životy pacientů ve více než 40 zemích světa

Terapeutické systémy a služby

Související obsah

Dialyzační střediska – Fresenius Medical Care

Najděte si dialyzační středisko společnosti Fresenius Medical Care v České republice.

Společnost Fresenius Medical Care poskytuje své služby v dialyzačních střediscíchch po celém světě. Tato služba společnosti Fresenius Medical Care se v Evropě, na Středním východě, v Africe a Latinské Americe nazývá NephroCare.

Najděte si dialyzační středisko v České republice