Ostatní stránky:

Slovníček pojmů

 • Albumin
 • Anémie
 • Antikoagulans
 • Arteriovenózní (AV) cévní přístup
 • Funkce AutoFlow a EcoFlow
 • Automatizovaná peritoneální dialýza (APD)
 • BCM – Body Composition Monitor
 • bibag®
 • Biofine®
 • Krev
 • Krvinky, červené (erytrocyty)
 • Krvinky, bílé (leukocyty)
 • Srážlivost krve
 • Systém krevních setů
 • Kalcimimetika
 • Katétr
 • Kontinuální ambulantní peritoneální dialýza (CAPD)
 • Cycler
 • Diabetes
 • Dialýza
 • Dialyzační roztok (dialyzát)
 • Dialyzátor
 • Dialyzační membrána
 • Faktory stimulující erytropoézu (ESA)
 • Erytropoetin (EPO)
 • EuCliD
 • FDA
 • Rychlost glomerulární filtrace (GFR)
 • Hemodiafiltrace (HDF)
 • Hemodialýza (HD)
 • Hemofiltrace (HF)
 • Hemoglobin
 • Heparin
 • HighVolumeHDF
 • Sloučenina železa
 • ISO
 • Ledviny
 • Selhání ledvin, akutní
 • Selhání ledvin, chronické (konečné stadium onemocnění ledvin, ESRD)
 • Transplantace ledvin
 • Komanditní společnost na akcie (KGaA)
 • Kt/V
 • Systém ONLINEplus
 • Peritoneální dialýza (PD)
 • Vazač fosfátů
 • Polysulfon
 • Prevalence
 • Regenerativní léčba
 • Systém sleep•safe
 • Systém sleep•safe harmony
 • Volatilita