Ostatní stránky:

Pacienti a jejich rodiny

Užívejte si života navzdory onemocnění.

Život s chronickým onemocněním ledvin (CKD)

Užívejte si života navzdory onemocnění.

Další informace
Rodina a přátelé

Rodina a přátelé

Dialyzační střediska – Fresenius Medical Care

Najděte si dialyzační středisko společnosti Fresenius Medical Care v České republice.

Společnost Fresenius Medical Care poskytuje své služby v dialyzačních střediscíchch po celém světě. Tato služba společnosti Fresenius Medical Care se v Evropě, na Středním východě, v Africe a Latinské Americe nazývá NephroCare. 

Najděte si dialyzační středisko v České republice
NephroCare

NephroCare

Více informací naleznete na internetových stránkách našich dialyzačních středisek NephroCare.

Další informace
Služby společnosti Fresenius Medical Care

Služby společnosti Fresenius Medical Care

Komplexní péče o pacienty s chronickým onemocněním ledvin.

Další informace
Citace pacienta na dialýze

Stále mohu žít nezávisle, a to je pro mě velmi důležité.

Pedro Monteiro
Pacient na dialýze