Ostatní stránky:

Upozornění

Informace uveřejněné na těchto webových stránkách jsou určeny výhradně odborníkům ve zdravotnictví z Evropské unie.

Kliknutím na tlačítko „Přijmout a potvrdit“ potvrzujete, že jste vzali tuto informaci na vědomí a že jste odborníkem ve zdravotnictví z Evropské unie.

GLOBAFFIN®

Selektivní imunoadsorpce IgG – imunoadsorpce pomocí adsorbéru GLOBAFFIN®

 • rychlé, účinné a selektivní
 • účinnější v páru
 • snadné dosažení cílových hodnot

Globaffin

Klíčové vlastnosti

Selektivní a účinné

Dva adsorbéry se vzájemně střídají

Během léčby musí dojít k regeneraci

Dva adsorbéry, vyšší kapacita

Graf absolutního snížení hladiny IgG
Průměrné snížení hladiny protilátky IgG po ošetření > 7,5 l plazmy.
Hladina IgG je snížena o 75 %.

Použitím dvou adsorbérů lze dosáhnout trvale vysoké eliminace imunoglobulinů během celého cyklu léčby. V tomto provedení není adsorpční kapacita omezena kapacitou jediného adsorbéru. U jednotlivých pacientů se výrazně liší objem plazmy. Dávkování imunoadsorpce lze takto konkrétně upravit pro objem plazmy každého pacienta. Pravidlem je ošetření 1,5 až 2,5 násobku objemu plazmy pacienta. Při ošetření 1,5 násobku objemu plazmy dojde k odstranění přibližně 61 % protilátek IgG, při ošetření 2,5 násobku objemu plazmy je to přibližně 87 %.

Postupy imunoadsorpce jsou speciální díky vysoké selektivitě.

Přehled systémů a přístrojů

Indikace

Kardiologie

Transplantace

Neurologie

Guillain-Barrého syndrom a Myasthenia gravis
Guillain-Barrého syndrom a Myasthenia gravis
 • Guillain-Barrého syndrom (GBS)
 • Myasthenia gravis (MG)
 • chronická zánětlivá demyelinizační polyneuropatie (CIDP)
 • roztroušená skleróza
 • Lambert-Eatonův syndrom
 • stiff-person syndrom
 • Morvanův syndrom

Dermatologie

Autoimunitní onemocnění
Autoimunitní onemocnění
 • pemphigus vulgaris
 • pemphigus foliaceus
 • bulózní pemphigoid
 • pemphigoid gestationis
 • získaná epidermolysis bullosa

Nefrologie

Hematologie

Revmatologie

Související obsah

1 S.M. Grundy et al, Circulation. 2004; 110:227-239
2 Gemeinsamer Bundesausschuss, Änderung Richtlinie Methoden vertragsärztlicher Versorgung, BAnz. Nr. 138 (S. 3 321) vom 11.09.2008
3 Kreuzer, J./Tiefenbacher, C.: Atherosklerose. Taschenatlas spezial. Stuttgart: Georg Thieme Verlag, 2003
4 Parhofer, K.: Schwere Dyslipoproteinämien – Strategien zu Diagnostik und Therapie. 2. Auflage. Bremen: UNI-MED Verlag, 2007
5 Schwandt, P./Parhofer, K.: Handbuch der Fettstoffwechselstörungen. Pathophysiologie, Diagnostik, Therapie und Prävention der Dyslipoproteinämien. 3. Auflage. Stuttgart: Schattauer Verlagsgesellschaft, 2006