Ostatní stránky:

Upozornění

Informace uveřejněné na těchto webových stránkách jsou určeny výhradně odborníkům ve zdravotnictví z Evropské unie.

Kliknutím na tlačítko „Přijmout a potvrdit“ potvrzujete, že jste vzali tuto informaci na vědomí a že jste odborníkem ve zdravotnictví z Evropské unie.

Immunosorba® 

Vyvazování protilátek adsorbérem Immunosorba

Adsorbér s proteinem A pro selektivní imunoadsorpci

  • selektivně a účinně odstraňuje imunoglobuliny a imunokomplexy
  • systém páru adsorbérů se během cyklu léčby opakovaně regeneruje – bez klinicky významného snížení hladiny dalších plazmatických proteinů
  • volbou objemu plazmy určeného k ošetření snižuje hladinu protilátek IgG na požadované hodnoty

Rozhodující jsou silné vazebné vlastnosti

Graf průměrného snížení hladiny protilátek IgG, IgM a IgA
Průměrné snížení hladiny protilátek IgG, IgM a IgA po ošetření > 7,5 l plazmy (n = 22) pomocí adsorbéru Immunosorba®

Adsorbéry Immunosorba® využívají pro skupinově specifickou vazbu protilátek protein A – ten je kovalentně navázán na nosnou matrix z nerozpustné sefarózy. Protein A má silnou vazebnou afinitu, zvláště pak ke konstantním částem (Fc) podtřídy 1, 2 a 4 protilátek IgG. S nižší afinitou se váže také na podtřídu 3 protilátek IgG i na specifické protilátky IgM a IgA.

Imunoadsorpce pomocí adsorbéru Immunosorba®

Přístroje a spotřební materiál

Imunoadsorpční automat (ADAsorb)

Soubory ke stažení

Imunoadsorpce – účinná léčba autoimunitních onemocnění 

Immunosorba® a Art Universal
Imunoadsorpční automat (ADAsorb)

Imunoadsorpce – účinná léčba autoimunitních onemocnění 

Immunosorba® a Art Universal
Imunoadsorpční automat (ADAsorb)

Imunoadsorpce – účinná léčba autoimunitních onemocnění 

Immunosorba® a Art Universal
Imunoadsorpční automat (ADAsorb)

V případě zájmu o brožuru nás kontaktujte:

Související obsah

1 Lorenz M et al, Transplantation 2005; 79: 696-701.
2 Bartel G et al, Am J Transplant 2010; 10: 2033-2042.
3 Schmidt et al, Arch Dermatol Res 2010; 302(4), 241-253.
4 Eming et al, Dermatology 2006; 212, 177-187.
5 Shimanovich et al, Clin Exptl Dermatol 2006, 31(6), 768 - 774.