Ostatní stránky:

Upozornění

Informace uveřejněné na těchto webových stránkách jsou určeny výhradně odborníkům ve zdravotnictví z Evropské unie.

Kliknutím na tlačítko „Přijmout a potvrdit“ potvrzujete, že jste vzali tuto informaci na vědomí a že jste odborníkem ve zdravotnictví z Evropské unie.

Prometheus®

Terapie Prometheus®

 

Podpora funkce jater pomocí adsorpce
a dialýzy

  • účinná detoxifikace krve od toxinů vázaných na albumin přímou adsorpcí
  • k přípravě systému není nutný žádný exogenní albumin
  • antikoagulaci je možné zajistit heparinem nebo citrátem

Klíčové vlastnosti

Adsorpce a dialýza – účinná podpora regenerace jater

Přístroj Prometheus®
Prometheus® – adsorpce a dialýza v jednom systému

Akutní selhání jater a jeho přechod do chronického selhání jater jsou spojeny s vysokou mortalitou. U těchto pacientů nedochází k dostatečnému fyziologickému vylučování metabolitů rozpustných ve vodě a metabolitů vázaných na albumin, ale dochází k jejich hromadění v krvi. Tyto látky jsou různě toxické a mohou zvětšovat poškození jater, snižovat jejich schopnost regenerace a poškozovat i další orgány.

 

Systém Prometheus® je díky kombinaci dialýzy a adsorpce schopen současně odstraňovat látky rozpustné ve vodě a látky vázané na albumin, a snižovat tak jejich škodlivé účinky na samotná játra i na další orgány.1,2 Přístroj Prometheus® vychází ze zavedeného dialyzačního systému společnosti Fresenius Medical Care, který je rozšířen o modul pro selektivní separaci plazmy a adsorpci. V případě potřeby lze zařízení použít jako plně vybavený dialyzační přístroj pro intermitentní hemodialýzu.

Prometheus® – separace a adsorpce frakcionované plazmy (FPSA) a dialýza

Adsorpce a dialýza v jednom systému
Adsorpce a dialýza v jednom systému

Krev je nepřetržitě odebírána z těla pacienta pomocí dialyzačního katétru. Systém Prometheus® odstraňuje toxiny rozpustné ve vodě a vázané na albumin ve dvou následných krocích a vrací krev zpět do těla pacienta.

Proces adsorpce
Adsorpce

První krok

Frakce plazmy s vysokým obsahem albuminu se oddělí od krve pacienta v okruhu FPSA, pomocí albuminového filtru AlbuFlow® AF 01. Tato frakce plazmy obsahuje pouze molekuly s molekulovou hmotností odpovídající albuminu, nebo mírně vyšší. Ostatní látky a buňky zůstávají v krvi. Albumin s navázanými toxiny prochází postupně adsorbéry prometh® 01 a prometh® 02. Toxiny se při přímém kontaktu s materiálem adsorbéru o vysoké afinitě navážou v adsorbérech. Očištěná plazma s vysokým obsahem albuminu se vrátí do krve pacienta a poté zpět do těla pacienta.

Schéma dialyzační léčby
Dialýza

Druhý krok

Zbývající škodlivé látky rozpustné ve vodě, jako jsou amoniak, urea a kreatinin, se velmi účinně odstraňují pomocí hemodialýzy.

Indikace a principy

Akutní selhání jater a jeho přechod do chronického selhání jater

Pravděpodobnost přežívání při léčbě pomocí systému Prometheus®
Studie HELIOS: všichni zařazení pacienti se skóre MELD > 30 (populace s kurativním záměrem), Kaplan-Meierova křivka přežití (upraveno podle)5

U pacientů s extrémně závažným přechodem akutního do chronického selhání jater (skóre MELD > 30) bylo prostřednictvím studie HELIOS5 prokázáno výrazně vyšší přežívání v Prometheus® skupině pacientů než v kontrolní skupině. Mortalita v 90. den dosahovala v kontrolní skupině 91 %, zatímco v Prometheus® skupině pouze 52 %.

Přístroj a spotřební materiál

Přístroj pro podporu funkce jater –Prometheus® Citrate

Spotřební materiál k podpoře jaterních funkcí

Soubory ke stažení

Prometheus®

Prometheus®

Prometheus®

V případě zájmu o brožuru nás kontaktujte:

Související obsah

Krisper P et al. In vivo quantification of liver dialysis: Comparison of albumin dialysis and fractionated plasma separation. Journal of Hepathology 43:451-457, 2005.
Evenepoel P et al. Prometheus® Versus Molecular Adsorbents Recirculating System: Comparison of Efficiency in Two Different Liver Detoxification Devices. Artificial Organs 30 (4):276-284, 2006.
Jung O et al. Long-Term Bridging of Acute on Chronic Liver Failure to Successful transplantation with an Extracorporeal Liver Support System. Z Gastroenterol 45:21-24, 2007.
Grodzicki M et al. Results of Treatment of Acute Liver Failure Patients With Use of the Prometheus® FPSA System. Transplantation Proceedings 41:3079-3081, 2009.
Kribben A et al. Effects of Fractionated Plasma Separation and Adsorption on Survival in Patients with Acute-On-Chronic Liver Failure. Gastroenterology 142 (4):782-789, 2012.
Kramer L et al. Successful treatment of refractory cerebral oedema in ecstasy/cocaine-induced fulminant hepatic failure using a new high-efficacy liver detoxification device (FPSA-Prometheus®). Wiener Klinische Wochenschrift 115 (15-16):599-603, 2003.
Skwarek A et al. The Use of Prometheus® FPSA System in the Treatment of Acute Liver Failure: Preliminary Results. Transplantation Proceedings 38:209-211, 2006.
Rifai K et al. Treatment of severe refractory pruritus with fractionated plasma separation and adsorption (Prometheus®). Scandinavian Journal of Gastroenterology, 41:1212-1217, 2006.
Aagaard NK et al. A 15 Year-Old Girl with Severe Hemolytic Wilson’s Crisis Recovered without Transplantation after Circulation with the Prometheus® System. Blood Purif 28:102-107, 2009.
10 Betz C et al. Successful detoxification of Methotrexate Overdosage by Extracorporeal Liver Support Therapy. J Am Soc Nephrol 18:896A, 2007 (Abstract).
11 Eefsen M et al. Erythropoietic Protoporphyria and Pretransplantation Treatment with Nonbiological liver Assist Device. Liver Transplantation 13:655-657, 2007.