Ostatní stránky:

Upozornění

Informace uveřejněné na těchto webových stránkách jsou určeny výhradně odborníkům ve zdravotnictví. Informace uveřejněné na těchto webových stránkách nejsou určeny pro širokou veřejnost.

Kliknutím na tlačítko „Přijmout a potvrdit“ potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo zdravotnické prostředky in vitro.

Prometheus®

Prometheus® 4008H – dialýza a adsorpce v jednom systému

Léčebný systém Prometheus 4008H
Léčebný systém Prometheus4008H®

Léčebný systém Prometheus® 4008H plní dvě významné terapeutické funkce – dialýzu a adsorpci – v jednom přístroji.

Přístroj Prometheus® je založen na prověřeném dialyzačním systému 4008H. Tento přístroj v sobě spojuje procesy adsorpce a high-fluxové hemodialýzy.

V prvním kroku se pomocí speciálního albuminového filtru AlbuFlow® AF01 od krve oddělí pacientův albumin (a na něj navázané toxiny). Pro odstranění toxinů prochází albumin dvěma adsorbéry, prometh® 01 a prometh® 02. Adsorbéry mají vysokou afinitu k toxinům a dokážou je tak oddělit od albuminu a následně je na sebe navázat.

Očištěný albumin se poté vrací do albuminového filtru a zpět do krve. V dalším kroku se ve vodě rozpustné toxiny odstraní hemodialýzou.

Přínos systému Prometheus®

Systém Prometheus® 4008H

Klinické nastavení vyžaduje použití přístroje Prometheus® 4008H

Systém Prometheus® 4008H
Systém Prometheus® 4008H

Související léčebné metody

1. Krisper, Peter et al. Journal of Hepathology 2005; 43: 451–57.
2. Kribben, Andreas et al. Gastroenterology 2012; 142 (4): 782–89.