Přeskočit na obsah

Prometheus®

Léčebný systém Prometheus 4008H
Léčebný systém Prometheus 4008H®

Prometheus® 4008H – dialýza a adsorpce v jednom systému

Léčebný systém Prometheus® 4008H plní dvě významné terapeutické funkce – dialýzu a adsorpci – v jednom přístroji.

Přístroj Prometheus® je založen na prověřeném dialyzačním systému 4008H. Tento přístroj v sobě spojuje procesy adsorpce a high-fluxové hemodialýzy.

V prvním kroku se pomocí speciálního albuminového filtru AlbuFlow® AF01 od krve oddělí pacientův albumin (a na něj navázané toxiny). Pro odstranění toxinů prochází albumin dvěma adsorbéry, prometh® 01 a prometh® 02. Adsorbéry mají vysokou afinitu k toxinům a dokážou je tak oddělit od albuminu a následně je na sebe navázat.

Očištěný albumin se poté vrací do albuminového filtru a zpět do krve. V dalším kroku se ve vodě rozpustné toxiny odstraní hemodialýzou.

Adsorbér prometh 01
Adsorbér prometh® 01

prometh® 01

Adsorbér prometh® 01 obsahuje na velké ploše vnitřního povrchu vysoce porézní pryskyřici s neutrálním nábojem (podobnou aktivnímu uhlí). Tato velká plocha adsorbuje organické látky navázané na albumin, např. aromatické aminokyseliny, fenoly a žlučové kyseliny.

Adsorbér prometh 02
Adsorbér prometh® 02

prometh® 02

Adsorpční materiál adsorbéru prometh® 02 je pryskyřice pro výměnu aniontů v podobě chloridu, která je rovněž vysoce porézní. Z roztoků adsorbuje anionty navázané na albumin (např. bilirubin) výměnou za stejné množství chloridových iontů.

Albuminový filtr AlbuFlow
Albuminový filtr AlbuFlow

AlbuFlow

AlbuFlow je membránový filtr z dutých vláken vyrobený z materiálu Fresenius Polysulfone®. Velké póry membrány filtru umožňují plazmě s vysokým obsahem albuminu jím procházet a vstupovat do sekundárního okruhu pro plazmu, kde se z albuminu odstraňují toxiny. Buňky a velké soluty zůstávají v primárním okruhu pro krev.

Přínos systému Prometheus®

  • Účinné odstraňování toxinů hemodialýzou a adsorpcí1
  • Bez potřeby exogenního albuminu
  • Vyšší pravděpodobnost přežití pacientů s velmi závažným akutním a chronickým selháním jater2
Systém Prometheus 4008H
Systém Prometheus® 4008H

Systém Prometheus® 4008H

Klinické nastavení vyžaduje použití přístroje Prometheus® 4008H

Související léčebné metody

1 Krisper, Peter et al. Journal of Hepathology 2005; 43: 451–57.

2 Kribben, Andreas et al. Gastroenterology 2012; 142 (4): 782–89.