MONET®

Účinná filtrace lipoproteinů a dalších makromolekul pomocí filtru MONET®

Filtrace lipoproteinů a dalších makromolekul MONET
Filtrace lipoproteinů a dalších makromolekul MONET®

Anglická zkratka MONET® (Membrane Filtration Optimized Novel Extracorporeal Treatment) znamená Optimalizovaná nová metoda mimotělní léčby membránovou filtrací.

Filtrace lipoproteinů a dalších makromolekul pomocí filtru MONET® se používá k redukci molekul s vysokou molekulární hmotností, jako jsou např.:

  • Lipoproteiny s vysokou molekulární hmotností – konkrétně LDL-C a Lp(a)
  • Proteiny s vysokou molekulární hmotností v plazmě, jež jsou významné z hlediska reologických vlastností

 

Ve frakcionátoru plazmy MONET je použita membrána Fresenius Polysulfone® se zvýšenou účinností pro použití při filtraci lipoproteinů a dalších makromolekul.

Membrána má stejné vynikající biokompatibilní vlastnosti jako jiné filtry společnosti Fresenius; je výsledkem neustálého zdokonalování produktů této společnosti.

Metoda léčby MONET®

Pro filtraci lipoproteinů a dalších makromolekul lze použít venovenózní přístup nebo AV přístup. Postup sestává ze dvou kroků: v prvním se plazma separuje z plné krve filtrací nebo centrifugací. Ve druhém kroku prochází plazma druhým filtrem, frakcionátorem plazmy MONET®. Ten zadržuje složky s vysokou molekulární hmotností, např.

  • Lipoproteiny s nízkou hustotou [low-density lipoprotein (LDL)]
  • Lipoproteiny s velmi nízkou hustotou [very low density lipoprotein (VLDL)]
  • Lp(a)
  • Triglyceridy
  • Fibrinogen
  • IgM a IgA
Frakcionace plazmy MONET
MONET® funguje jako frakcionátor plazmy

Přínos léčby s MONET®

Antikoagulaci lze nastavit individuálně podle potřeb pacienta

Klinické nastavení

MONET® lze používat s:

  • Hemadsorpčním systémem Art Universal
  • Nebo separátorem krevních buněk / centrifugou (např. COM.TEC®)
Klinické nastavení s frakcionátorem plazmy MONET
Klinické nastavení s frakcionátorem plazmy MONET®

Související léčebné metody

1. Julius U et al.; Therapeutic Apheresis and Dialysis Apr. 2013; 17(2): 179–84.
2. Julius U et al.; Atherosclerosis Supplements May 2015; 18: 95–102