Ostatní stránky:

Upozornění

Informace uveřejněné na těchto webových stránkách jsou určeny výhradně odborníkům ve zdravotnictví. Informace uveřejněné na těchto webových stránkách nejsou určeny pro širokou veřejnost.

Kliknutím na tlačítko „Přijmout a potvrdit“ potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo zdravotnické prostředky in vitro.

LIGASORB®

Vysoce selektivní adsorbér IgG pro jedno použití

LIGASORB
LIGASORB®

LIGASORB® je IgG selektivní, regenerovatelný adsorbér na jedno použití vhodný pro intervence při akutní exacerbaci autoimunitních onemocnění1.

LIGASORB® umožňuje flexibilní plán léčby při akutních epizodách onemocnění vyvolaných působením protilátek.

Flexibilní plán léčby

LIGASORB® umožňuje plnou flexibilitu, kdy plány léčby vyžadují pouze několik léčebných cyklů, jako je tomu v případě následujících autoimunitních onemocnění:

Neurologie

 • Myasthenia gravis2
 • Guillainův-Barrého syndrom3
 • Roztroušená skleróza nereagující na kortikoidy4
 • Neuromyelitis optica5

Dermatologie

 • Bulózní pemfigoid6
Onemocnění vyvolaná působením protilátek

Pro jedno použití, avšak regenerovatelný

LIGASORB® je první adsorbér od společnostiFresenius Medical Care, který sice lze během léčby průběžně regenerovat (opakovaně), po jednom léčebném cyklu se však likviduje (na jedno použití).

Na rozdíl od terapeutické výměny plazmy se během imunoadsorpce odstraňuje pouze malé množství dalších esenciálních složek plazmy (např. albuminu).

Používání adsorbéru LIGASORB v probíhající léčbě
Používání adsorbéru LIGASORB® v probíhající léčbě (rregenerovatelnost).

Účinné snížení hodnot IgG

Díky vysoce selektivnímu ligandu proteinu A a schopnosti regenerace je adsorbér LIGASORB® schopen během jediného léčebného cyklu ošetřit až 6 litrů plazmy a odstranit až 20 g IgG.

Celkové snížení hodnot IgG po třech sezeních je 86 % (střední hodnota)7.

Klinické hodnocení adsorbéru LIGASORB
Zdroj: interní data (nepublikovaná), LIGASORB Clinical Evaluation report, 2015 Fresenius Medical Care7

LIGASORB® – aspekty bezpečnosti

 • Vzhledem k minimálnímu odstraňování esenciálních endogenních látek lze LIGASORB® používat pro každodenní terapie7
 • Omezené snížení hodnot fibrinogenu (průměrně 17 %) s rychlou obnovou cca po jednom týdnu7
 • Minimální aktivace faktorů komplementu a rychlá obnova hladiny albuminu8
 • Bez potřeby náhrady albuminu nebo čerstvé mražené plazmy, a tedy i nízké riziko nežádoucích účinků (např. anafylaktických reakcí), obvykle ve spojení s transfuzí krevních derivátů9
Klinické hodnocení adsorbéru LIGASORB
Zdroj: interní data (nepublikována), LIGASORB Clinical Evaluation report, 2015 Fresenius Medical Care7

Klinické nastavení

 • V klinické praxi je zapotřebí separátor COM.TEC®, centrifuga pro separaci plazmy a systém ADAsorb® pro automatizované použití kolon.
 • Jako alternativu k separátoru COM.TEC® lze k získávání plazmy použít filtrační systém Art Universal.
Klinické nastavení s adsorbérem LIGASORB
Klinické nastavení s adsorbérem LIGASORB®

Související léčebné metody

1. Instructions for use (IFU) LIGASORB®, Art. no. F00001564, 35840318 / 3 - 04/2016.
2. Köhler et al, Journal of Clinical Apheresis Dec. 2011; 26(6): 347–55.
3. Seta et al, Clinical Neurology and Neurosurgery Oct. 2005; 107(6): 491–6.
4. Heigel et al, Atherosclerosis Supplements Jan. 2013; 14(1): 167–73.
5. Collongues et al, Therapeutic Advances in Neurological Disorders Mar. 2011; 4(2).
6. Kasperkiewicz et al, Journal of the American Academy of Dermatology Nov. 2014; 71(5): 1018–20.
7. Internal data (unpublished), LIGASORB Clinical Evaluation report, 2015 Fresenius Medical Care.
8. Internal data (unpublished), Study Report, 27 March 2015, Fresenius Medical Care.
9. Alarabi et al, Artificial Organs Sep. 1993; 7(9): 782–6.