Přeskočit na obsah

LIGASORB®

LIGASORB
LIGASORB®

Vysoce selektivní adsorbér IgG pro jedno použití

LIGASORB® je IgG selektivní, regenerovatelný adsorbér na jedno použití vhodný pro intervence při akutní exacerbaci autoimunitních onemocnění1.

LIGASORB® umožňuje flexibilní plán léčby při akutních epizodách onemocnění vyvolaných působením protilátek.

Flexibilní plán léčby

LIGASORB® umožňuje plnou flexibilitu, kdy plány léčby vyžadují pouze několik léčebných cyklů, jako je tomu v případě následujících autoimunitních onemocnění:

Neurologie

 • Myasthenia gravis2
 • Guillainův-Barrého syndrom3
 • Roztroušená skleróza nereagující na kortikoidy4
 • Neuromyelitis optica5
   

Dermatologie

 • Bulózní pemfigoid6
   
Používání adsorbéru LIGASORB v probíhající léčbě
Používání adsorbéru LIGASORB® v probíhající léčbě (rregenerovatelnost).
Pro jedno použití, avšak regenerovatelný

LIGASORB® je první adsorbér od společnostiFresenius Medical Care, který sice lze během léčby průběžně regenerovat (opakovaně), po jednom léčebném cyklu se však likviduje (na jedno použití).

Na rozdíl od terapeutické výměny plazmy se během imunoadsorpce odstraňuje pouze malé množství dalších esenciálních složek plazmy (např. albuminu).

Klinické hodnocení adsorbéru LIGASORB
Zdroj: interní data (nepublikovaná), LIGASORB Clinical Evaluation report, 2015 Fresenius Medical Care7
Účinné snížení hodnot IgG

Díky vysoce selektivnímu ligandu proteinu A a schopnosti regenerace je adsorbér LIGASORB® schopen během jediného léčebného cyklu ošetřit až 6 litrů plazmy a odstranit až 20 g IgG.

Celkové snížení hodnot IgG po třech sezeních je 86 % (střední hodnota)7.

Klinické hodnocení adsorbéru LIGASORB
Zdroj: interní data (nepublikována), LIGASORB Clinical Evaluation report, 2015 Fresenius Medical Care7
LIGASORB® – aspekty bezpečnosti
 • Vzhledem k minimálnímu odstraňování esenciálních endogenních látek lze LIGASORB® používat pro každodenní terapie7
 • Omezené snížení hodnot fibrinogenu (průměrně 17 %) s rychlou obnovou cca po jednom týdnu7
 • Minimální aktivace faktorů komplementu a rychlá obnova hladiny albuminu8
 • Bez potřeby náhrady albuminu nebo čerstvé mražené plazmy, a tedy i nízké riziko nežádoucích účinků (např. anafylaktických reakcí), obvykle ve spojení s transfuzí krevních derivátů9

Přínos léčby s adsorbérem LIGASORB®

 • Flexibilní a jednoduchá imunoadsorpční léčba s adsorbérem pro jedno použití
 • Účinná deplece protilátek díky možnosti regenerace7,8
 • Bez potřeby exogenního albuminu
 • Účinné a selektivní odstraňování imunoglobulinů7,8
Klinické nastavení s adsorbérem LIGASORB
Klinické nastavení s adsorbérem LIGASORB®
Klinické nastavení
 • V klinické praxi je zapotřebí separátor COM.TEC®, centrifuga pro separaci plazmy a systém ADAsorb® pro automatizované použití kolon.
 • Jako alternativu k separátoru COM.TEC® lze k získávání plazmy použít filtrační systém Art Universal.
Související léčebné metody

1 Instructions for use (IFU) LIGASORB®, Art. no. F00001564, 35840318 / 3 - 04/2016.

2 Köhler et al, Journal of Clinical Apheresis Dec. 2011; 26(6): 347–55.

3 Seta et al, Clinical Neurology and Neurosurgery Oct. 2005; 107(6): 491–6.

4 Heigel et al, Atherosclerosis Supplements Jan. 2013; 14(1): 167–73.

5 Collongues et al, Therapeutic Advances in Neurological Disorders Mar. 2011; 4(2).

6 Kasperkiewicz et al, Journal of the American Academy of Dermatology Nov. 2014; 71(5): 1018–20.

7 Internal data (unpublished), LIGASORB Clinical Evaluation report, 2015 Fresenius Medical Care.

8 Internal data (unpublished), Study Report, 27 March 2015, Fresenius Medical Care.

9 Alarabi et al, Artificial Organs Sep. 1993; 7(9): 782–6.