Ostatní stránky:

Upozornění

Informace uveřejněné na těchto webových stránkách jsou určeny výhradně odborníkům ve zdravotnictví z Evropské unie.

Kliknutím na tlačítko „Přijmout a potvrdit“ potvrzujete, že jste vzali tuto informaci na vědomí a že jste odborníkem ve zdravotnictví z Evropské unie.

IgEnio®

Léčebná metoda pro odstraňování IgE

IgEnio adsorbér IgE
IgEnio®adsorbér IgE

IgEnio® představuje flexibilní možnost léčby pacientů s těžkými stadii alergických symptomů. Během jednoho léčebného cyklu selektivně odstraňuje z plazmy protilátky typu IgE. IgEnio® nabízí cennou možnost léčby pro pacienty s vysokými hodnotami IgE, kdy se klasické metody léčby neosvědčily.

U adsorbéru IgEnio® bylo po každém cyklu (tři sezení) dosaženo průměrně 88% snížení hodnot IgE2

Průměrné hodnoty IgE během prvního cyklu ve studii ESPIRA2

Průměrné hodnoty IgE během prvního cyklu ve studii ESPIRA2

Po oddělení od ostatních složek krve prochází plazma adsorbérem IgEnio®, kde se IgE naváže na ScFv12. ScFv12 je jednořetězcový fragment protilátek proti IgE s vysokou afinitou k lidskému IgE.

Výsledky studie ESPIRA
Výše: upravená tabulka ze studie ESPIRA Nežádoucí účinky byly ve všech případech úspěšně řešeny standardní medikací, a léčba mohla bez problémů probíhat2.

Klinické nastavení

V klinické praxi potřebuje systém IgEnio® pouze centrifugu (např. Fresenius Kabi COM.TEC®) pro generování plazmy.

Klinické nastavení s adsorbérem IgEnio
Klinické nastavení s adsorbérem IgEnio®  Upraveno z Lupinek C et al.2

Související léčebné metody

1. IgEnio® - Instructions for use
2. Lupinek C et al, Extracorporeal IgE Immunoadsorption in Allergic Asthma: Safety and Efficacy (ESPIRA Study), EBioMedicine, Mar. 2017; 17: 119–33.
3. IgEnio® Preparation Kit - Instructions for use