Ostatní stránky:

Upozornění

Informace uveřejněné na těchto webových stránkách jsou určeny výhradně odborníkům ve zdravotnictví. Informace uveřejněné na těchto webových stránkách nejsou určeny pro širokou veřejnost.

Kliknutím na tlačítko „Přijmout a potvrdit“ potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo zdravotnické prostředky in vitro.

GLOBAFFIN

Účinná širokospektrá imunoadsorpce s adsorbérem GLOBAFFIN

GLOBAFFIN
Imunoadsorpce s adsorbérem GLOBAFFIN

GLOBAFFIN – účinná a selektivní léčba autoimunitních onemocnění

GLOBAFFIN je první syntetický širokospektrý imunoadsorbér. Neobsahuje žádné látky živočišného původu. K navázání konkrétních skupin protilátek používá adsorbér GLOBAFFIN syntetické ligandy peptidu GAM. Peptid GAM se navazuje kovalentní vazbou na nerozpustnou nosnou matrici sefarózy. Vykazuje silnou vazebnou afinitu, zvláště ke konstantní (Fc) sekci protilátek podtříd 1, 2 a 4 IgG.

Peptid GAM se s nižší afinitou navazuje i na podtřídu 3 IgG i na protilátky IgM a IgA. Množství odstraněných protilátek IgG a imunitních komplexů závisí na objemu očišťované plazmy.1

IgG GLOBAFFIN – účinná a selektivní léčba autoimunitních onemocnění

Během léčby se střídavě používají dva adsorbéry GLOBAFFIN. Zatímco jeden adsorbér na sebe navazuje protilátky, druhý prochází regenerací vyplavením navázaných protilátek. Tyto pochody se opakují během celé terapie. Následně se adsorbéry zakonzervují pro příští léčebný cyklus pacienta. Vysoká selektivita adsorbérů GLOBAFFIN zjednodušuje plán léčby s více než jedním cyklem, a to po sobě následující dny. To není při jiných výkonech v mimotělním oběhu, například při výměně plazmy, možné.

Imunoadsorpce s adsorbérem GLOBAFFIN
Širokospektrý imunadsorbér GLOBAFFIN využívá pro navázání protilátek ligandy peptidu GAM.

Nastavení v klinické praxi

  • V klinické praxi se celý systém skládá ze separátoru plazmy Art Universal a systému ADAsorb® pro automatizované použití kolon.
  • Jako alternativu k separátoru plazmy Art Universal lze k získání plazmy použít centrifugu.
Nastavení v klinické praxi
Klinické nastavení s adsorbérem GLOBAFFIN

Související léčebné metody

1. Rönspeck W et al, Peptide based adsorbers for therapeutic immunoadsorption. Therapeutic Apheresis and Dialysis Feb. 2003; 7(1): 91–7.
2. Eming et al, Prolonged Clinical Remission of Patients with Severe Pemphigus upon Rapid Removal of Desmoglein-Reactive Autoantibodies by Immunoadsorption. Dermatology 2006; 212: 177-87.
3. Instructions for use GLOBAFFIN