Ostatní stránky:

Upozornění

Informace uveřejněné na těchto webových stránkách jsou určeny výhradně odborníkům ve zdravotnictví. Informace uveřejněné na těchto webových stránkách nejsou určeny pro širokou veřejnost.

Kliknutím na tlačítko „Přijmout a potvrdit“ potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo zdravotnické prostředky in vitro.

DALI®

Účinná lipoproteinová aferéza s adsorbérem DALI®

Lipoproteinová aferéza s adsorbérem DALI
Lipoproteinová aferéza s adsorbérem DALI®

Lipoproteinová aferéza s adsorbérem DALI®  se používá k léčbě pacientů s těžkou hypercholesterolémií a/nebo zvýšenými hodnotami lipoproteinu(a) [Lp(a)]. Název DALI se odvozuje od funkce adsorbéru: přímá adsorpce lipoproteinů (direct adsorption of lipoproteins).

Cílem tohoto procesu je snížit hladinu LDL-cholesterolu (LDL-C) a Lp(a) a zabránit tak progresi aterosklerózy, případně dokonce dosáhnout regrese onemocnění.

Postup léčby s adsorbérem DALI®

Během léčby lipoproteinovou aferézou lze použít žilní přístup nebo AV fistuli. Krev se odebírá z žíly na pacientově paži a následně prochází adsorbérem. Hlavní částí lipoproteinové aferézy DALI® je adsorpční kolona. Nosný materiál v koloně selektivně váže LDL-C a Lp(a) z plné krve.1 Další složky krve jako HDL-C, albumin a imunoglobuliny, se adsorbují pouze v malém množství nebo téměř vůbec.2,3 Očištěná krev se následně vrací do těla druhou pacientovou paží. Snižování hladiny LDL-C a Lp(a) lze nastavit individuálně podle potřeb pacientovy léčby pomocí různé velikosti adsorbérů (DALI® 500, DALI® 750, DALI® 1000, DALI® 1250).

V průběhu jednoho léčebného cyklu lze snížit hodnoty LDL-C až o 70 % a hodnoty Lp(a) až o 65 %.3

Postup léčby s adsorbérem DALI
Postup léčby s adsorbérem DALI®

Princip vazby lipoproteinů na adsorbér DALI®

Pro navazování LDL-C a Lp(a) je charakteristická elektrostatická interakce mezi materiálem adsorbéru, kyselinou polyakrylovou se záporným nábojem, a apolipoproteinem B-100 s kladným nábojem v LDL-C, lipoproteinu o velmi nízké hustotě (very low density lipoprotein(VLDL)) a Lp(a).

Vazba lipoproteinů na adsorbér DALI
Navázání  kyseliny polyakrylové a apolipoproteinu B-100 je podobná jako vazba na receptory a probíhá na elektrostatickém principu.

Přínos léčby s použitím adsorbéru DALI®

  1. Vysoce selektivní odstraňování LDL-C a Lp(a)4
  2. Statisticky významně účinné snižování hodnot LDL-C a Lp(a)3, 5
  3. Krátká doba léčby
  4. Jednoduchý léčebný výkon2, 4, 6
Výsledky dlouhodobé studie se systémem DALI
Výsledky dlouhodobé studie zdůraznily selektivitu systému DALI® při snižování hodnot lipidů v dvojciferných číslech7

Klinické nastavení

DALI® lze  používat s pomocí hemoadsorpčního systému Art Universal.

Klinické nastavení s adsorbérem DALI
Klinické nastavení s adsorbérem DALI®

Související léčebné metody

1. Bosch T, Keller C; Therapeutic Apheresis and Dialysis June 2003; 7(3): 341–4.
2. Bosch T, Therapeutic Apheresis Aug. 2001; 5(4): 239–43.
3. Ramlow W et al.; Efficacy of lipid reduction with DALI® and MONET® apheresis techniques – results from a multicenter observational study; 4th Dresden International Symposium on Therapeutic Apheresis, 2016.
4. Bosch T et al.; Therapeutic Apheresis and Dialysis June 2006; 10(3): 210–18.
5. Julius U et al.; Therapeutic Apheresis and Dialysis Apr. 2013; 17(2): 179–84.
6. Kozik-Jaromin J et al.; Safety aspects of lipoprotein apheresis using DALI® and MONET® – results from a multi-center observational study; 4th Dresden International Symposium on Therapeutic Apheresis, 2016.
7. Modified from Bosch et al, Journal of Clinical Apheresis 2002; 17(4): 161–9