Ostatní stránky:

Upozornění

Informace uveřejněné na těchto webových stránkách jsou určeny výhradně odborníkům ve zdravotnictví. Informace uveřejněné na těchto webových stránkách nejsou určeny pro širokou veřejnost.

Kliknutím na tlačítko „Přijmout a potvrdit“ potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo zdravotnické prostředky in vitro.

Lipoproteinová aferéza

Problém familiární hypercholesterolémie

Lipoproteinová aferéza
Lipoproteinová aferéza

Familiární hypercholesterolémie (FH) je nejčastější dědičnou příčinou předčasného rozvoje kardiovaskulárních onemocnění a aterosklerózy. Celosvětově byla FH diagnostikována u 14 až 34 miliónu osob. Charakteristickým znakem této genetické poruchy jsou extrémně vysoké hodnoty LDL-cholesterolu (low-density lipoprotein cholesterol, LDL-C neboli „zlý cholesterol“) v krvi. Existují dvě odlišné formy FH: homozygotní (HoFH) a heterozygotní (HeFH). Typicky se hodnoty LDL-C pohybují v rozmezí od 310 do 580 mg/dl (8–15 mmol/l) u heterozygotních jedinců a od 460 do 1160 mg/dl (12–30 mmol/l) u homozygotních jedinců.1

U homozygotních jedinců nelze hodnoty LDL-C snížit dietními opatřeními ani samotnou farmakoterapií. Pravidelné provádění extrakorporální lipoproteinové aferézy spolu s dietními opatřeními a farmakoterapií představuje v současnosti nejmodernější léčebnou strategii pro účinné snižování hodnot LDL-C u těchto pacientů.

Fáze terapie – hypercholesterolémie

Vysoké hodnoty lipoproteinu(a) [Lp(a)] rovněž urychlují rozvoj aterosklerózy.

Z hlediska struktury se Lp(a) podobají LDL-C, pouze mají na svém povrchu další apolipoprotein (apolipoprotein (a)). Jeho koncentrace v krvi je určena hlavně geneticky. Funkce ani metabolizmus Lp(a) dosud nebyly plně objasněny.

Byla však jednoznačně prokázána souvislost mezi kardiovaskulárním (KV) rizikem a Lp(a).

Je prokázáno, že Lp(a) je nezávislým rizikovým faktorem KV onemocnění.2 Zvýšené hodnoty Lp(a) nelze dietními opatřeními nebo farmakoterapií účinně snižovat.

Lipoproteinová aferéza představuje nejúčinnější metodu odstraňování Lp(a) u pacientů s hodnotami Lp(a) nad 60 mg/l (120 mmol/l)3 v přítomnosti KV onemocnění.

Fáze terapie – hypercholesterolémie
Převzato z: “Harefield Hospital, Information about LDL apheresis”, © Royal Brompton & Harefield NHS Foundation Trust 2012.

Lipoproteinová aferéza – jak funguje

Při lipoproteinové aferéze probíhá odstraňování lipoproteinů (např. LDL-cholesterolu [LDL-C]) a lipoproteinu(a)) v mimotělním oběhu. Pacientovi se odebírá krev z pažní žíly a je vedena do aferetického přístroje, který monitoruje mimotělní oběh. Po odstranění LDL-C a Lp(a) se očištěná krev vrací žilou do druhé paže. Podle použité metody trvá lipoproteinová aferéza průměrně 60 až 150 minut.

Protože koncentrace lipidů začíná po jisté době opět stoupat, je nutno lipoproteinovou aferézu v pravidelných intervalech opakovat. Četnost léčby se pohybuje v rozmezí od jednou za 14 dní do dvakrát týdně a závisí na národních doporučených postupech a klinickém stavu pacienta. Cílové hodnoty pro pacienty s velmi vysokým KV rizikem jsou podle evropských doporučení (ESC/EAS) pro LDL-C nižší než 70 (1,8 mmol/l) a pro Lp(a) nižší než 50 mg/l/dl.4,5

Lipoproteinová aferéza – jak funguje

Cílové hodnoty LDL/Lp(a) podle doporučených postupů ECS/EAS.4,5

Související produkty

1. Nordestgaard BG et al.; European Heart Journal Dec. 2013; 34(45): 3478–90a
2. Nordestgaard BG, Langsted A.; Journal of Lipid Research Nov. 2016; 57(11): 1953–1975
3. Richtlinie Methoden vertragsärztliche Versorgung, 16 May 2015.
4. Catapano AL et al.; Atherosclerosis Journal. Oct. 2016; 253: 281–344.
5. Nordestgaard BG et al.; Lipoprotein(a): EAS Recommendations for Screening, Desirable Levels and Management, A Handbook for Clinicians, 2012.