Ostatní stránky:

Upozornění

Informace uveřejněné na těchto webových stránkách jsou určeny výhradně odborníkům ve zdravotnictví. Informace uveřejněné na těchto webových stránkách nejsou určeny pro širokou veřejnost.

Kliknutím na tlačítko „Přijmout a potvrdit“ potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo zdravotnické prostředky in vitro.

Imunoadsorpce

Léčba autoimunitních onemocnění aferetickými technikami

Imunoadsorpce
Léčba autoimunitních onemocnění aferetickými technikami

U autoimunitních onemocnění často hrají klíčovou roli protilátky nebo autoprotilátky a cirkulující imunitní komplexy.

Protilátky jako imunoglobuliny třídy G, M, A nebo E mohou významně negativně působit na zdraví pacienta. To je často spojeno s aktivací nebo agonistickou stimulací mechanizmů na povrchu buňky (např. komplementárními faktory), nebo s antagonistickou blokádou určitých receptorů.

Při terapeutické aferéze se k odstranění významných protilátek nebo imunitních komplexů z krevní plazmy používají imunoadsorbéry. Mohou se tak zmírnit příznaky onemocnění včetně akutních stavů a zabránit progresi onemocnění.

Maximální léčebná kapacita adsorbéru na opakované použití

Stejně jako u všech mimotělních metod se nejdříve pacientovi odebere krev z paže nebo z velké žíly. Dalším krokem je separace krve na její buněčné složky a plazmu, a to buď filtrací, nebo centrifugací.

Plazma následně protéká selektivním nebo semiselektivním adsorbérem, aby došlo k žádoucímu vyvázání imunoglobulinů.

U řady autoimunitních onemocnění je nutno odstranit co nejvíce protilátek v co nejkratším čase.

Společnost Fresenius Medical Care nabízí sofistikované systémy, které používají různé typy imunoadsorbérů, jež uspokojí individuální potřeby pacientů. Například použití adsorbérů pro opakované použití (GLOBAFFIN) umožňuje vysoce účinnou léčbu, při níž se za současně probíhající regenerace systematicky odstraňuje vysoké procento imunoglobulinů.

Jednotlivé fáze u imunoadsorbérů se dvěma kolonami
Jednotlivé fáze regenerace imunoadsorbérů se dvěma kolonami: GLOBAFFIN.

Redukce IgG závisí na objemu zpracované plazmy

Proces regenerace znamená, že redukce protilátek není omezena adsorpční kapacitou adsorbéru. Imunoadsorpci lze navíc upravit podle objemu plazmy každého jednotlivého pacienta. Obvykle se zpracovává 1,5 až 2,5násobek objemu plazmy pacienta. Protilátky IgG se při zpracování 1,5násobku objemu plazmy redukují přibližně o 61 % a při zpracování 2,5násobku objemu plazmy přibližně o 87 %
(obr. 3).1

Redukce IgG a objem plazmy
Nahoře: průměrná redukce IgG (%) podle objemu zpracované plazmy (upraveno z 1)

Široké spektrum využití

Imunoadsorpční terapie adsorbérem GLOBAFFIN lze potenciálně využít u širokého spektra klinických indikací zprostředkovaných auto-protilátkami.

A to díky vysoké účinnosti a selektivitě dvojice regenerovatelných adsorbérů GLOBAFFIN.

Princip systémů s dvojicí kolon spočívá v tom, že pro eliminaci protilátek se provádí perfuze jednoho adsorbéru plazmou při současné regeneraci druhého adsorbéru.

Další informace lze nalézt v  související kapitole indikace.

Imunoaferéza s dvojicí adsorbérů
Princip imunoaferézy s dvojicí adsorbérů. Při eliminaci protilátek se provádí perfuze jednoho adsorbéru plazmou při současné regeneraci druhého adsorbéru.

Související produkty

1. Belàk M, Borberg H, Jimenez C, Oette K: Technical and clinical experience with protein A immunoadsorption columns. Transfusion Science 1994; 15: 419–22.
2. Gjörstrup P, Watt R M: Therapeutic Protein A Immunoadsorption. A Review. Transfusion Science 1990; 11: 281–302