Ostatní stránky:

Upozornění

Informace uveřejněné na těchto webových stránkách jsou určeny výhradně odborníkům ve zdravotnictví. Informace uveřejněné na těchto webových stránkách nejsou určeny pro širokou veřejnost.

Kliknutím na tlačítko „Přijmout a potvrdit“ potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo zdravotnické prostředky in vitro.

Mozek a neurologie

Klinické indikace v oboru neurologie

Indikace pro léčbu onemocnění mozku

Řada neurologických onemocnění je doprovázena autoimunitní patofyziologií, což ztěžuje léčbu klasickými postupy. Je prokázáno, že terapeutická aferéza představuje cennou a významnou možnost léčby neurologických onemocnění, např. Guillainův-Barrého syndromu, myasthenia gravis a dalších postižení periferního nervového systému. Sílí i zájem o pokrok dosažený použitím mimotělního oběhu při léčbě idiopatické encefalitidy a podskupiny pacientů s roztroušenou sklerózou. Kromě toho se začal rozvíjet i nový směr zaměřený na hodnocení možností terapeutické aferézy při zlepšování kognitivních funkcí pacientů s vaskulární demencí.

Související produkty

1. Instruction for use (IFU) LIGASORB®, Art. Nr. F00001564, 35840318 / Mar.–May 2016
2. Dogan et al, Immunoadsorption therapy in autoimmune encephalitides. Neurology 26 Feb. 2016; 3(2): 207. Retreived from http://nn.neurology.org/
3. Dorst et al, (2016) Immunoadsorption with regenerating columns in treatment of steroid-refractory relapse in multiple sclerosis and optic neuritis. Multiple Sclerosis Journal (Foster City) 3: 178.
4. Schneidewind et al, Immunoadsorption: A new therapeutic possibility for multiple sclerosis? Transfusion Science Mar. 1998; 19 Suppl: 59–63.
5. Karczewski et al, Agonistic autoantibodies to the α(1) -adrenergic receptor and the β(2) -adrenergic receptor in Alzheimer's and vascular dementia. Scandinavian Journal of Immunology May 2012; 75(5): 524–30.
6. Hempel et al, Immunoadsorption of agonistic autoantibodies against α1-adrenergic receptors in patients with mild to moderate dementia. Therapeutic Apheresis and Dialysis Oct. 2016; 20(5): 523–29.
7. Zinman et al, A pilot study to compare the use of the Excorim staphylococcal protein immunoadsorption system and IVIG in chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy. Transfusion and Apheresis Science Nov. 2005; 33(3): 317-24.
8. Rech et al, Remission of demyelinating polyneuropathy with immunoadsorption, low dose corticosteroids and anti-CD20 monoclonal antibody. Therapeutic Apheresis and Dialysis June 2008; 12(3): 205–8.
9. Baggi et al, Effect of IgG immunoadsorption on serum cytokines in MG and LEMS patients. Journal of Neuroimmunology 15 September 2008; 201/202: 104–10.
10. Schwartz et al, Guidelines on the use of therapeutic apheresis in clinical practice-evidence-based approach from the Writing Committee of the American Society for Apheresis: The sixth special issue. Journal of Clinical Apheresis 28 July 2013; 28(3): 145–284.