Ostatní stránky:

Upozornění

Informace uveřejněné na těchto webových stránkách jsou určeny výhradně odborníkům ve zdravotnictví. Informace uveřejněné na těchto webových stránkách nejsou určeny pro širokou veřejnost.

Kliknutím na tlačítko „Přijmout a potvrdit“ potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo zdravotnické prostředky in vitro.

Kůže a dermatologie

Klinické indikace v oboru dermatologie

Skin indications

Kromě dobře známé indikace pemphigus vulgaris, léčeného metodami terapeutické aferézy, existuje trvalý a rostoucí zájem o kožní onemocnění v souvislosti s imunoglobulinem E (IgE) coby nových kandidátů pro očišťování mimotělními metodami. V tomto směru je atopická dermatitida onemocnění, u něhož může být pro pacienty přínosné použití adsorpce pro účely odstraňování IgE.

Související produkty

1. WHO, Bieber T. N Engl J Med Apr. 2008; 358: 142. Meyersburg D, Schmidt E, Kasperkiewicz M, Zillikens D. Immunoadsorption in dermatology. Therapeutic Apheresis and Dialysis Aug. 2012; 16(4): 311–20.
2. Lupinek C et al, Extracorporeal IgE Immunoadsorption in Allergic Asthma: Safety and Efficacy, EBioMedicine, Mar. 2017; 17: 119–33.
3. Eming R, Hertl M. Immunoadsorption in pemphigus. Journal of Autoimmunity Nov. 2006; 39(7): 609–16.