Ostatní stránky:

Upozornění

Informace uveřejněné na těchto webových stránkách jsou určeny výhradně odborníkům ve zdravotnictví. Informace uveřejněné na těchto webových stránkách nejsou určeny pro širokou veřejnost.

Kliknutím na tlačítko „Přijmout a potvrdit“ potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo zdravotnické prostředky in vitro.

Pro zdravotní sestry

Řešení v oblasti renal IT pro zdravotní sestry

Řešení v oblasti renal IT pro zdravotní sestry

  • omezení časově náročných činností
  • dokumentace léčby
  • více času pro pacienty

Optimalizace každodenních pracovních postupů

Omezení časově náročných činností

Omezení časově náročných činností

Nezdravotnické úkony jako dokumentace, účtování a administrativa jsou časově náročné. Efektivní provedení těchto rutinních úkonů poskytuje více času na péči o pacienty a jejich pohodlí. To se odráží i v menším zatížení zdravotnických profesionálů – nemusejí se zabývat dalšími rutinními úkony.

Úspora času na běžných nezdravotnických úkonech je možná pomocí softwaru, který provádí některé z následujících činností:

  • přednastavení dialyzačních přístrojů
  • automatická dokumentace terapeutických dat a hmotnosti pacienta
  • integrace periferních zařízení (jako jsou váhy)
  • shrnutí údajů o pacientovi pro všechny uživatele
  • zobrazení stručného přehledu stavu všech aktuálních cyklů léčby

Therapy Monitor (TMon) společnosti Fresenius Medical Care provádí výše uvedené rutinní úkoly snadno a bez časové náročnosti.

Další informace o Therapy Monitor (TMon)

Therapy Monitor společnosti Fresenius Medical Care

Úspora času zdravotních sester

Therapy Monitor společnosti Fresenius Medical Care ušetří v průměru 25 minut (40 %) času zdravotních sester při běžné dialyzační léčbě.

Související obsah