Ostatní stránky:

Upozornění

Informace uveřejněné na těchto webových stránkách jsou určeny výhradně odborníkům ve zdravotnictví. Informace uveřejněné na těchto webových stránkách nejsou určeny pro širokou veřejnost.

Kliknutím na tlačítko „Přijmout a potvrdit“ potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo zdravotnické prostředky in vitro.

Therapy Support Suite (TSS)

Lékař používající Therapy Support Suite (TSS) společnosti Fresenius Medical Care

Software pro správu klinických dat
v systému TDMS

  • sdílená správa terapeutických dat o dialýze
  • dlouhodobá dokumentace léčby
  • správa předpisů léčby a přednastavení přístrojů
  • výměna pacientských dat s nemocničním informačním systémem (NIS)

Stručný přehled

Optimalizace zdrojů na dialyzačním středisku či oddělení

Podpora procesů dokumentace na dialyzačním středisku či oddělení

Okamžitý, jednoduchý a bezpečný přístup k údajům o pacientech

Optimalizace analýzy dat a vizualizace výsledků

Podrobný přehled

Související obsah