Ostatní stránky:

Upozornění

Informace uveřejněné na těchto webových stránkách jsou určeny výhradně odborníkům ve zdravotnictví. Informace uveřejněné na těchto webových stránkách nejsou určeny pro širokou veřejnost.

Kliknutím na tlačítko „Přijmout a potvrdit“ potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky.

Therapy Monitor (TMon)

Lékař používající Therapy Monitor (TMon) společnosti Fresenius Medical Care

Monitorovací software v systému správy terapeutických dat

  • úspora času zdravotních sester během dialýzy
  • monitorování u lůžka pro přístroje 5008 CorDiax a 5008S CorDiax
  • online dokumentace před, během a po dialýze
  • automatická dokumentace léčby

Stručný přehled

Podrobný přehled

Studie TMon1

Vizuální podoba studie TMon

Studie

Výsledky studie

Zavedení Therapy Monitor na dialyzační střediska:

  • šetří 40 % (25 minut) času zdravotních sester na jeden cyklus léčby
  • poskytuje více času na lepší péči o pacienty
  • snižuje administrativní zátěž
  • zvyšuje kvalitu dokumentace, a tím i úroveň bezpečnosti

Související obsah

1 Studii provedla společnost Qubix Consulting GmbH (Q1-2013).