Ostatní stránky:

Upozornění

Informace uveřejněné na těchto webových stránkách jsou určeny výhradně odborníkům ve zdravotnictví. Informace uveřejněné na těchto webových stránkách nejsou určeny pro širokou veřejnost.

Kliknutím na tlačítko „Přijmout a potvrdit“ potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo zdravotnické prostředky in vitro.

Therapy Monitor (TMon)

Lékař používající Therapy Monitor (TMon) společnosti Fresenius Medical Care

Monitorovací software v systému správy terapeutických dat

  • úspora času zdravotních sester během dialýzy
  • monitorování u lůžka pro přístroje 5008 CorDiax a 5008S CorDiax
  • online dokumentace před, během a po dialýze
  • automatická dokumentace léčby

Stručný přehled

Podrobný přehled

Studie TMon1

Vizuální podoba studie TMon

Studie

Výsledky studie

Zavedení Therapy Monitor na dialyzační střediska:

  • šetří 40 % (25 minut) času zdravotních sester na jeden cyklus léčby
  • poskytuje více času na lepší péči o pacienty
  • snižuje administrativní zátěž
  • zvyšuje kvalitu dokumentace, a tím i úroveň bezpečnosti

Související obsah

1 Studii provedla společnost Qubix Consulting GmbH (Q1-2013).