Ostatní stránky:

Upozornění

Informace uveřejněné na těchto webových stránkách jsou určeny výhradně odborníkům ve zdravotnictví. Informace uveřejněné na těchto webových stránkách nejsou určeny pro širokou veřejnost.

Kliknutím na tlačítko „Přijmout a potvrdit“ potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo zdravotnické prostředky in vitro.

Therapy Data Management System (TDMS)

Therapy Data Management System (TDMS)

Integrované řešení pro profesionály

  • získávání dat
  • správa dat
  • kontrola kvality
Modulární provedení Therapy Data Management System

Fresenius Medical Care je jednou z mála společností, které poskytují kompletní škálu produktů a potřebných služeb k integrovanému IT řešení pro podporu hemodialýzy.

Oblast monitorování

Oblast správy klinických dat

Oblast správy korporátních dat

Therapy Data Management System (TDMS)

Technické aspekty

Profesionálové ve vašem týmu, kteří zodpovídají za technické záležitosti, získají nástroje pro účinnou a efektivní práci v administrativě, aktualizacích nebo tvorbě potřebné dokumentace k začlenění systému do vašeho stávajícího systému řízení kvality.

Související obsah