Ostatní stránky:

Upozornění

Informace uveřejněné na těchto webových stránkách jsou určeny výhradně odborníkům ve zdravotnictví. Informace uveřejněné na těchto webových stránkách nejsou určeny pro širokou veřejnost.

Kliknutím na tlačítko „Přijmout a potvrdit“ potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo zdravotnické prostředky in vitro.

Náš servis a podpora

Zaměstnanec servisní podpory

Individuální projektový management, profesionální instalace, obsáhlé školení zaměstnanců a komplexní řešení problémů v portfoliu řešení pro oblast
renal IT

  • jeden kontaktní partner
  • kompletní servis a podpora

Technický servis a podpora

Kontakty na podporu v oblasti renal IT:

Související obsah