Zavřít
Ostatní stránky:

Upozornění

Informace uveřejněné na těchto webových stránkách jsou určeny výhradně odborníkům ve zdravotnictví z Evropské unie.

Kliknutím na tlačítko „Přijmout a potvrdit“ potvrzujete, že jste vzali tuto informaci na vědomí a že jste odborníkem ve zdravotnictví z Evropské unie.

Renal IT

Renal IT zahrnuje integrovaná softwarová řešení pro podporu účinnější, spolehlivé a ekonomicky efektivní léčby chronického onemocnění ledvin v rámci dialyzačního centra, akutní léčby nebo domácí léčby. Renal IT poskytuje podporu při rozhodování a analytický náhled na terapeutická data. Společnost Fresenius Medical Care nabízí formou jednorázového nákupu kompletní řadu softwaru, hardwaru, instalace a podpory.

Potřeba řešení v oblasti renal IT u chronického onemocnění ledvin z lékařského hlediska

Hemodialýza u chronického onemocnění ledvin je komplexní a náročný úkon. Pacienti jsou křehcí a mají mnoho komorbidit. Zároveň se zvyšuje počet pacientů na jednoho nefrologa a zdravotní sestru.

Dialyzační péče představuje mnohem víc než jen samotnou dialýzu

Předpis a provedení dialýzy vyžaduje zvláštní pozornost. Péče o pacienty s chronickým onemocněním ledvin na dialýze vyžaduje podporu týmu zdravotnických profesionálů. Tento tým potřebuje k vytvoření individuálního plánu léčby velké množství údajů a informací. Vhodné rozhodnutí o léčbě lze provést pouze se znalostí širšího pohledu na věc, který je podpořen údaji a informacemi. Složité stavy pacientů a jejich křehkost vyžaduje rychlé a správné řešení. Naše řešení v oblasti renal IT dokáže tyto výzvy naplnit.

Renal IT
Therapy Data Management System (TDMS)

Therapy Data Management System (TDMS) společnosti Fresenius Medical Care je flexibilní řešení podpory pracovních procesů, s ohledem na individuální požadavky v dialyzačních střediscích nebo nemocnicích. Představuje účinnou a bezpečnou podporu vaší každodenní klinické práce.

Therapy Monitor (TMon)

Therapy Monitor (TMon) společnosti Fresenius Medical Care – online dokumentace před, během a po dialýze. Monitorování u lůžka pro systémy 5008 CorDiax a 5008S CorDiax. Umožňuje sestrám se především zaměřit na péči o pacienty.

Therapy Support Suite (TSS)

Therapy Support Suite (TSS) společnosti Fresenius Medical Care – pro provedení, vytvoření a správu předpisů léčby, plánů podávání léků, dokumentaci terapeutických dat, laboratorních dat jednotlivých pacientů a také tvorbu hlášení v dialyzačních střediscích

communication Data Link (cDL)

communication Data Link (cDL) společnosti Fresenius Medical Care – pro ucelené propojení Therapy Data Management System (TDMS) s existujícím informačním systémem laboratoře nebo celé nemocnice

Nephrological Cockpit

Nephrological Cockpit společnosti Fresenius Medical Care – pro maximalizaci efektivity a účinnosti péče o pacienty a klinického managementu. Poskytuje vysoce dynamické a kontextové zobrazení běžných klíčových indikátorů výkonu v renální terapii. Tyto informace jsou klíčové při kontrole kvality v dialyzačním centru.

PatientOnLine (POL)

Software PatientOnLine společnosti Fresenius Medical Care usnadňuje řízení skutečně individualizované léčby pomocí peritoneální dialýzy. Software zlepšuje přístupnost informací o léčbě pacientů, a podporuje tak klinické rozhodování a lepší týmovou efektivitu. Modelování předpisů, založené na důkazech, a intuitivní tvorba hlášení pomáhají přesněji přizpůsobit režim léčby k dosažení adekvátních výsledků PD.

Klinický management

Řešení v oblasti renal IT pro klinický management splňuje lékařské potřeby pro vedení hemodialýzy u chronického onemocnění ledvin. Zlepšuje péči o pacienty a kontrolu kvality, protože rozhodnutí o léčbě staví na získaných údajích. A také šetří čas zdravotnických profesionálů.

Servis a podpora

Servis a podpora společnosti Fresenius Medical Care – individuální projektový management, profesionální instalace, obsáhlé školení zaměstnanců a komplexní řešení problémů v portfoliu služeb pro renal IT

Lékaři

Řešení v oblasti renal IT pro lékaře splňuje medicínské potřeby pro správu kontroly kvality a šetří čas při sběru a analýze dat.

Zdravotní sestry

Řešení v oblasti renal IT pro zdravotní sestry splňuje medicínské potřeby pro správu hemodialýzy u chronického onemocnění ledvin. Therapy Monitor společnosti Fresenius Medical Care pomáhá zdravotnickým profesionálům zasáhnout rychleji a umožňuje jim trávit více času péčí o pohodlí pacienta.