Ostatní stránky:

Upozornění

Informace uveřejněné na těchto webových stránkách jsou určeny výhradně odborníkům ve zdravotnictví. Informace uveřejněné na těchto webových stránkách nejsou určeny pro širokou veřejnost.

Kliknutím na tlačítko „Přijmout a potvrdit“ potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo zdravotnické prostředky in vitro.

Pro lékaře

Řešení v oblasti renal IT pro lékaře

Řešení v oblasti renal IT pro lékaře

  • dlouhodobá dokumentace léčby
  • správa léčby a podávaných léků
  • podpora bezpečnosti pacientů a vyšší kvalita péče

Sběr a analýza dat

Všechny důležité údaje, které podporují optimální péči o vaše pacienty, máte na dosah ruky

Všechny důležité údaje, které podporují optimální péči o vaše pacienty, máte na dosah ruky

Optimální péče o pacienty je možná pouze se správnými údaji. Tyto údaje můžete získat pomocí centralizovaného softwaru pro klinický management. Softwaru, který podporuje management pacientů – od zadávání dat z jiných klinických systémů až po hlášení o rozhodnutích o léčbě.

Therapy Support Suite (TSS) společnosti Fresenius Medical Care je základem systému pro správu terapeutických dat, který umožňuje jejich snadný sběr a analýzu. Aplikace pro podporu léčby zajišťuje vytvoření a správu předpisů léčby pacientů, plány podávání léků, dokumentaci léčby, laboratorní data a tvorbu hlášení v dialyzačních střediscích.

Aplikace TSS poskytuje potřebné údaje k přednastavení dialyzačních přístrojů pro každého pacienta, dokumentuje dlouhodobý průběh léčby a poskytuje přizpůsobené zobrazení dat a procesů ve formě flexibilních hlášení a komplexních zobrazení. Aplikace TSS spravuje klinické postupy a zobrazuje snadný a rychlý přehled naplánované léčby.

Další informace o Therapy Data Management System

Kontrola kvality při dialýze

Související obsah