Ostatní stránky:

Upozornění

Informace uveřejněné na těchto webových stránkách jsou určeny výhradně odborníkům ve zdravotnictví. Informace uveřejněné na těchto webových stránkách nejsou určeny pro širokou veřejnost.

Kliknutím na tlačítko „Přijmout a potvrdit“ potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo zdravotnické prostředky in vitro.

Pro klinický management

Řešení v oblasti renal IT pro klinický management

Řešení v oblasti renal IT pro klinický management

  • sdílená správa terapeutických dat o dialýze
  • dlouhodobá dokumentace léčby
  • správa předpisů a přednastavení přístrojů
  • výměna pacientských dat s nemocničním informačním systémem

Péče o pacienty a kontrola kvality

Péče o pacienty a kontrola kvality

Zlepšení péče a kontroly její kvality u pacientů s chronickým onemocněním ledvin

Zlepšení kontroly kvality vyžaduje nástroj k nepřetržitému měření kvality. Její kontrola v dialýze znamená nepřetržitý proces definování cílových hodnot klíčových indikátorů k měření výsledků, interpretaci výsledků a k provedení vhodných opatření. To se provádí u jednotlivců i skupin pacientů v dialyzačních střediscích nebo jejich síti.

Analýza dat řídí efektivitu a účinnost péče v dialyzačním středisku, i u pacientů na domácí hemodialýze.

Data musí být zařazena do kontextu: pohlaví, komorbidita, zdravotní údaje, datum – což je nutné pro analýzu u dlouhodobých studií nebo při otázkách vztahujících se ke konkrétnímu datu. Data musejí být souhrnná a zároveň specifická, abyste se mohli dostat ke stejnému zobrazení z různých perspektiv (pacient a klinika).

Pomocí systému správy terapeutických dat lze péči o pacienty s chronickým onemocněním ledvin zlepšit. Tento integrovaný systém umožňuje lepší kontrolu péče o pacienty. Poskytuje náhled do nedávné i vzdálenější anamnézy pacienta, analýzy laboratorních dat, souhrnné přehledy, sleduje alergie, seznamy léků, kontroluje interakce a alarmy u pacientů.

Jak můžete optimalizovat své zdroje?

Optimalizace zdrojů zdravotnických profesionálů

Menší pracovní zátěž pro ošetřující personál

Úspora času zdravotnických profesionálů, stráveného při administrativních úkonech, se projeví ve větším pohodlí pacientů a přináší zmírnění pracovní zátěže, zvláště pro ošetřující personál. Toho lze dosáhnout pomocí softwarových nástrojů, které podporují úvodní přednastavení dialyzačních přístrojů, automatickou dokumentaci léčby, automatický záznam hmotnosti pacienta před, během a po dialýze, integraci periferních zařízení a okamžitý a jednoduchý přístup k údajům o pacientech pro všechny uživatele. Softwarové nástroje také poskytují přehled o stavu aktuální léčby podle principu „stručného přehledu všech informací”.

Therapy Monitor (TMon) společnosti Fresenius Medical Care splňuje všechny tyto požadavky. Poskytuje řešení pro online dokumentaci nejrůznějších dat, získaných před, během a po dialýze. Modernizované monitorování u lůžka je navrženo pro pokročilé možnosti dokumentace použití přístrojů 5008 CorDiax a 5008S CorDiax.

Další informace o Therapy Monitor (TMon)

TMon studie

Studie ukázala, že po zavedení monitoru léčby došlo k optimalizaci pracovního postupu dialýzy. Toto zlepšení vedlo k úspoře času ošetřovatelů během dialýzy. Optimalizace pracovního postupu a zrychlení procesů vedlo k celkové úspoře přibližně 25 minut nebo 40 % času na jeden cyklus dialýzy.

Monitor léčby je součástí systému správy terapeutických dat.

Úspora času lékařů

Úspora času lékařů

Nefrologové a zdravotní sestry mohou ušetřit čas používáním softwarových nástrojů, které podporují ucelenou komunikaci od dialyzačního přístroje až do nemocničního informačního systému. Díky nim je možné rychlé a efektivní zpracování zdokumentovaných dat.

Úspora času nefrologů a zdravotních sester je jedna z mnoha výhod, které Therapy Support Suite (TSS) společnosti Fresenius Medical Care nabízejí.

TSS je centrální software klinického managementu, který provádí, vytváří a řídí předpisy pacientů, plány podávání léků, dokumentaci terapeutických dat a laboratorních dat jednotlivých pacientů. Aplikace TSS dále poskytuje vylepšené možnosti tvorby hlášení a umožňuje profesionální řízení skupiny dialyzačních středisek. Aplikace pro podporu léčby je součástí systému správy terapeutických dat.

Další informace o Therapy Support Suite

Propojte svá data

communication Data Link (cDL) společnosti Fresenius Medical Care

Související obsah