Ostatní stránky:

Upozornění

Informace uveřejněné na těchto webových stránkách jsou určeny výhradně odborníkům ve zdravotnictví. Informace uveřejněné na těchto webových stránkách nejsou určeny pro širokou veřejnost.

Kliknutím na tlačítko „Přijmout a potvrdit“ potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo zdravotnické prostředky in vitro.

communication Data Link (cDL)

communication Data Link (cDL) – nemocniční informační systém (NIS)

Propojení systému TDMS a externího nemocničního informačního systému (NIS)

  • konzistentní použití údajů o pacientech
  • podpora účetních procesů
  • možnost dokumentace léčby v elektronických zdravotnických záznamech

Stručný přehled

Výhody pro správce

Výhody pro klinické pracovníky

Podrobný přehled

optimalizace zdrojůsnižuje administrativní zátěž – nevyžaduje ukládání dat do více databází
ochrana datdata se ukládají pouze do zabezpečené databáze systému správy terapeutických dat a do nemocničního informačního systému
transparentnostdůležité údaje jsou dostupné všem uživatelům přes odpovídající rozhraní
flexibilitavyužívá standardní protokoly nemocničního informačního systému, ale je možné jej nakonfigurovat, aby byl kompatibilní s místními systémy
jednoduchost produktuminimální údržba bez nutnosti přizpůsobené instalace
optimalizace léčbyzlepšení dostupnosti komplexních údajů o pacientovi a aktuálních laboratorních výsledků
optimalizace bezpečnosti pacientůodstraňuje chyby vznikající při ručním zadávání dat
optimalizace péče o pacientyzmenšuje administrativní zátěž a poskytuje více času na péči o pacienty
communication Data Link (cDL) – koncept
V případě zájmu o brožuru nás kontaktujte:

Související obsah