Ostatní stránky:

Upozornění

Informace uveřejněné na těchto webových stránkách jsou určeny výhradně odborníkům ve zdravotnictví. Informace uveřejněné na těchto webových stránkách nejsou určeny pro širokou veřejnost.

Kliknutím na tlačítko „Přijmout a potvrdit“ potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo zdravotnické prostředky in vitro.

Pediatrická hemodialýza

Zdravotní sestra a dětský pacient

Terapeutický systém 5008 CorDiax Paed – řešení pro dětské pacienty

 • zacílený na růst dítěte a jeho zdravý kardiovaskulární systém
 • provádí vysoce účinnou hemodiafiltraci, vhodnou pro děti
 • ověřený systém pracuje se zaměřením na nejvyšší možnou bezpečnost

Hemodialýza – zacílení na růst dítěte a jeho zdravý kardiovaskulární systém

Hemodiafiltrace (HDF) – doporučený způsob léčby

Fresenius Medical Care – pediatrický šetřič obrazovky systmu 5008 CorDiax
5008 CorDiax – pediatrická verze

Existuje stále více důkazů o tom, že hemodiafiltrace (HDF) je nejúčinnější způsob prevence kardiovaskulárních onemocnění u dětí a nejvhodnější forma léčby pro podporu růstu.2,3,4

Systém 5008 CorDiax Paed provádí vysoce účinnou hemodiafiltraci dostupnou pro dětské pacienty.

5008 CorDiax Paed společnosti Fresenius Medical Care představuje ověřený systém pro léčbu dětských pacientů od 10 kg* suché váhy . Všechny součásti systému – dialyzační přístroj, krevní sety a dialyzátory – jsou otestovány tak, aby perfektně fungovaly jako celek.

Naše společnost nabízí díky terapeutickému systému 5008 CorDiax Paed řešení specifických problémů souvisejících s hemodialýzou u dětských pacientů. Jde o následující výhody:

 • řešení nízkých objemů,
 • nejlepší možné výsledky léčby,
 • pohodlí během léčby,
 • dodatečné bezpečnostní funkce,
 • jednoduchá manipulace a propracované příslušenství.

*Softwarová verze 4.63

Řešení nízkých objemů

Fresenius Medical Care – pediatrický dialyzační systém
Pediatrický dialyzační systém 5008 CorDiax

Řešení nízkých objemů:

 • citlivé nastavení a limity přístroje,
 • omezený průtok krve podle tělesné hmotnosti,
 • snížená rychlost bolusu podle průtoku krve,
 • snížený průtok krve na 50 ml/min pro pozvolný začátek dialýzy,
 • přizpůsobená citlivost detekce vzduchu a mikrobublinek,
 • pediatrické uživatelské nastavení,
 • pediatrický arteriovenózní krevní set se sníženým plnicím objemem 114 ml.

Software 5008 CorDiax Paed umožňuje upravovat terapeutické parametry a prahové hodnoty v rozmezích vhodných pro dětské pacienty, např.:

 • objem reinfuze lze zvolit v rozmezí 60–480 ml,
 • rychlost ultrafiltrace lze omezit až na 1 500 ml/hod.,
 • rychlost podávání heparinu lze nastavit v rozmezí 0,5–10 ml/hod.

Nejlepší možné výsledky léčby

Dialyzátory se sníženým plnicím objemem

Pohodlí během léčby

Dodatečné bezpečnostní funkce

Související obsah

1 Chavers BM, Li S, Collins AJ, Herzog CA. Cardiovascular disease in pediatric chronic dialysis patients. Kidney International 2002; 62(2):648-653.
2
Fischbach M, Terzic J, Menouer S, Dheu C, Soskin S, Helmstetter A et al. Intensified and daily hemodialysis in children might improve statural growth. Pediatric Nephrology 2006; 21(11):1746-1752.
3 Fischbach M, Terzic J, Menouer S, Dheu C, Seuge L, Zalosczic A. Daily on line haemodiafiltration promotes catch-up growth in children on chronic dialysis. Nephrology Dialysis Transplantation 2010; 25(3):867-873.
4 Schaefer F. Daily online haemodiafiltration: the perfect 'stimulus package' to induce growth? Nephrology Dialysis Transplantation 2010; 25(3):658-660.