Produkty, terapie a služby pro odbornou veřejnost

[Translate to Czech:] 6008 CAREsystem - Fresenius Medical Care

6008 CAREsystem

Více péče. Jednodušeji.

Další informace

HighVolumeHDF je Fresenius Medical Care

Další informace o HighVolumeHDF
Pumpa hemodialyzačního přístroje

5008 CorDiax a 5008S CorDiax

Moderní terapie a produkty ke zlepšení kardiovaskulární prognózy dialyzovaných pacientů.

Další informace
Home dialysis – the right therapy at the right time and place

Domácí dialýza – ta správná léčba ve správný čas a na správném místě

Nurse operating multiFiltrate Acute Therapy System

Systém multiFiltratePRO pro akutní terapie

Dokonalý člen každého týmu.

Další informace
[Translate to Czech:] Xenios AG | Lung and heart therapies

Multiorgánová podpora

Xenios AG – součást společnosti Fresenius Medical Care – je průkopníkem v oblasti mimotělní podpory funkce plic a srdce. Vývojem produktů vysoké kvality a poskytováním výjimečného servisu zaměřeného na jejich aplikaci se zaměřuje na zlepšování života pacientů.

Další informace na stránkách Xenios
Therapeutic apheresis

Vysoce kvalitní a univerzální alternativy léčby mnoha onemocnění

Günther Klotz, výkonný viceprezident FMC pro Střední Evropu

Jedním z největších problémů naší stárnoucí společnosti je zajištění dostupnosti zdravotnických služeb, a to i přes neustále rostoucí požadavky na jejich kvalitu.

Gunther Klotz
Executive Vice President Business Development & Marketing EMEA