Řízení příjmu tekutin při hemodialýze

Průhledná modrá silueta muže

Účinná kardioprotekce

  • snížení mortality1
  • snížení hypotenzních příhod během dialýzy2
  • možnost snížení nákladů

Pokročilé řízení příjmu tekutin pro účinnou kardioprotekci

Možnost snížení nákladů na řízení příjmu tekutin

BCM – Body Composition Monitor

Od technologie k léčbě

BCM – Body Composition Monitor na základě unikátního modelu odděluje přebytečnou tekutinu (převodnění) od složek svalové a tukové tkáně.

Udržovat pacienta na hemodialýze v bezpečném stavu mezi převodněním a dehydratací může být v každodenní klinické praxi obtížné.
 

  • Hodnocení stavu tekutin podle subjektivních indikátorů dříve představovalo jeden z limitujících faktorů, protože postrádalo objektivitu.
  • Bylo vyvinuto několik dalších metod, které jsou však obvykle nedostupné, nákladné nebo obtížně proveditelné.
  • Jejich největším problémem však je, že nejsou schopné kvantifikovat převodnění nebo dehydrataci.


BCM – Body Composition Monitor je jediné zařízení k měření složení těla, které bylo vyvinuto k použití u pacientů v konečném stadiu onemocnění ledvin. BCM představuje základní kámen programu Advanced Fluid Management společnosti Fresenius Medical Care. Systém měří a kvantifikuje klíčové tekutinové a výživové parametry a poskytuje spolehlivý základ při rozhodování o účinném řízení tekutin a výživy dialyzovaných pacientů.

BCM – Body Composition Monitor slouží k rychlému, úspornému a neinvazivnímu měření u lůžka pacienta.
 

Související obsah

1 Wizemann V. et al., Nephrology Dialysis Transplantation (2009); 24: 1574-1579.
2 Machek P. et al., Nephrology Dialysis Transplantation (2010); 25: 538-544.
3 Arneson T. et al., Clinical Journal of the American Society of Nephrology (2010); 5: 1054-1063.
4 Arneson T. et al., Clinical Journal of the American Society of Nephrology (2010); 5: 1054-1063.