Ostatní stránky:

Upozornění

Informace uveřejněné na těchto webových stránkách jsou určeny výhradně odborníkům ve zdravotnictví. Informace uveřejněné na těchto webových stránkách nejsou určeny pro širokou veřejnost.

Kliknutím na tlačítko „Přijmout a potvrdit“ potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo zdravotnické prostředky in vitro.

Řízení příjmu tekutin při hemodialýze

Průhledná modrá silueta muže

Účinná kardioprotekce

  • snížení mortality1
  • snížení hypotenzních příhod během dialýzy2
  • možnost snížení nákladů

Pokročilé řízení příjmu tekutin pro účinnou kardioprotekci

Možnost snížení nákladů na řízení příjmu tekutin

BCM – Body Composition Monitor

Od technologie k léčbě

BCM – Body Composition Monitor na základě unikátního modelu odděluje přebytečnou tekutinu (převodnění) od složek svalové a tukové tkáně.

Udržovat pacienta na hemodialýze v bezpečném stavu mezi převodněním a dehydratací může být v každodenní klinické praxi obtížné.
 

  • Hodnocení stavu tekutin podle subjektivních indikátorů dříve představovalo jeden z limitujících faktorů, protože postrádalo objektivitu.
  • Bylo vyvinuto několik dalších metod, které jsou však obvykle nedostupné, nákladné nebo obtížně proveditelné.
  • Jejich největším problémem však je, že nejsou schopné kvantifikovat převodnění nebo dehydrataci.


BCM – Body Composition Monitor je jediné zařízení k měření složení těla, které bylo vyvinuto k použití u pacientů v konečném stadiu onemocnění ledvin. BCM představuje základní kámen programu Advanced Fluid Management společnosti Fresenius Medical Care. Systém měří a kvantifikuje klíčové tekutinové a výživové parametry a poskytuje spolehlivý základ při rozhodování o účinném řízení tekutin a výživy dialyzovaných pacientů.

BCM – Body Composition Monitor slouží k rychlému, úspornému a neinvazivnímu měření u lůžka pacienta.
 

Související obsah

1 Wizemann V. et al., Nephrology Dialysis Transplantation (2009); 24: 1574-1579.
2 Machek P. et al., Nephrology Dialysis Transplantation (2010); 25: 538-544.
3 Arneson T. et al., Clinical Journal of the American Society of Nephrology (2010); 5: 1054-1063.
4 Arneson T. et al., Clinical Journal of the American Society of Nephrology (2010); 5: 1054-1063.