Ostatní stránky:

Upozornění

Informace uveřejněné na těchto webových stránkách jsou určeny výhradně odborníkům ve zdravotnictví. Informace uveřejněné na těchto webových stránkách nejsou určeny pro širokou veřejnost.

Kliknutím na tlačítko „Přijmout a potvrdit“ potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo zdravotnické prostředky in vitro.

5008 CorDiax a 5008S CorDiax

Pumpa pro HDF

HighVolumeHDF je stejně jednoduchá jako HD

  • AutoSub plus – automatická maximalizace substitučního objemu
    pro HighVolumeHDF
  • monitorování venózního přístupu (VAM) – optimalizované monitorování
    venózní cesty
  • snadná manipulace
  • účinné a dlouhodobě použitelné

5008 CorDiax a 5008S CorDiax: HighVolumeHDF jako standard

HighVolumeHDF terapie

HighVolumeHDF – standard kardioprotektivní dialýzy

AutoSub plus – automatická maximalizace substitučního objemu pro HighVolumeHDF

Přiblížení dvou substitučních pump, díky kterým je možné provedení MIXED HDF
Přiblížení dvou substitučních pump, díky kterým je možné provedení MIXED HDF

Rozdíl je v přehledu a kontinuitě

Ostatní systémy kontrolují a upravují transmembránový tlak (TMP) v definovaných časových intervalech, zatímco funkce AutoSub plus měří a vyhodnocuje podmínky přímo uvnitř filtru, několikrát za minutu. Inovativní technologie této funkce spočívá v dynamické analýze signálu tlakových pulzů. Díky tomu lze pro každého pacienta individuálně maximalizovat substituční objemy bez jakéhokoli zásahu uživatele.

MIXED HDF – HDF pro všechny bez výjimek

Většina pacientů díky funkci AutoSub plus dosáhne dostatečných substitučních objemů, mohou však existovat pacienti v nepříznivém stavu, kteří dostatečně vysokých konvektivních objemů dosáhnout nemohou. Právě na tyto pacienty jsme zaměřili svůj výzkum a vyvinuli jsme možnost MIXED HDF pomocí 5008 CorDiax.

Vysoký konvektivní transport a dostatečná ultrafiltrace u komplikovaných pacientů

Bezpečnost vytváří důvěru

Monitorování venózního přístupu (VAM) – optimalizované monitorování venózní cesty

Po vyvolání alarmu se krevní pumpa ihned zastaví a venózní svorka se zavře, což v případě kritické změny tlaku poskytuje ošetřovateli více času na odpovídající reakci.

Snadná manipulace

ONLINEplus – snížení pracovní zátěže, zvýšení použitelnosti

Krevní sety

Účinnost, dlouhodobá použitelnost a nižší celkové náklady na léčbu 

Související obsah

1 In accordance with ISO 23500-5 and ISO 11663:2009
2 Safety advice: It is recommended that you stock sodium chloride in case it might be required