Ostatní stránky:

Upozornění

Informace uveřejněné na těchto webových stránkách jsou určeny výhradně odborníkům ve zdravotnictví. Informace uveřejněné na těchto webových stránkách nejsou určeny pro širokou veřejnost.

Kliknutím na tlačítko „Přijmout a potvrdit“ potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo zdravotnické prostředky in vitro.

HighVolumeHDF

HighVolumeHDF – Fresenius Medical Care

HighVolumeHDF je Fresenius Medical Care

  • snížené riziko mortality
  • optimalizované využití zdrojů s produkty řady CorDiax
  • nižší celkové náklady na léčbu

Výhody

Výhody léčby

Snížené riziko mortality s HighVolumeHDF

HighVolumeHDF – nejmodernější, stále však ekonomicky výhodná metoda

Optimalizované využití zdrojů s produkty řady CorDiax

HighVolumeHDF – nižší celkové náklady na léčbu

Od slibů k důkazům

Cíl společnosti Fresenius Medical Care dosahovat u každého pacienta na dialýze co nejlepších možných výsledků je podporován naším nadšením pro hemodiafiltraci (HDF). Toto nadšení vychází z hlubokého přesvědčení, že HDF je pro pacienty tou nejlepší formou léčby.

Naši dlouhodobou víru v HDF podpořenou důkazy dnes sdílí celá vědecká komunita. Přínos HDF byl v posledních letech potvrzen mnoha výzkumy8,9,11-15 – nejnověji shrnujícím způsobem v katalánské studii týkající se vysokoobjemové hemodiafiltrace.8 Přesvědčivé vědecké důkazy o výrazném zlepšení klinických výsledků pacientů a v kombinaci s jednoduchým a spolehlivým použitím systému 5008 CorDiax jsou nyní dostatečným důvodem pro přechod k HighVolumeHDF.

Společnost Fresenius Medical Care se více než 30 let zabývala vývojem produktů pro kardioprotektivní dialýzu, až došla k produktové řadě CorDiax, která je pro HighVolumeHDF.vynikající podporou.

Historie závazku k HDF

Od hemodiafiltrace k HighVolumeHDF

HDF je metoda náhrady funkce ledvin, kombinující dva principy – difuzi a konvekci. Proces konvekce je založen na ultrafiltraci velkého množství plazmatické vody přes membránu. To umožňuje účinné odstranění větších částic konvekcí a menších molekul difuzním transportem.

K zachování bilance tekutin je nutné nahrazovat dodatečný objem ultrafiltrace, optimálně za dialyzátorem – tzv. postdiluční HDF.

U hemodiafiltrace záleží na objemu

Studie

Katalánská studie týkající se vysokoobjemové hemodiafiltrace8

Lepší přežívání

Pacienti randomizovaní k vysoce účinné postdiluční online hemodiafiltraci měli v porovnání s pacienty udržovanými na konvenční high-fluxové hemodialýze významně nižší mortalitu z jakékoliv příčiny. Odhadovaný počet pacientů vyžadujících léčbu (NNT) ukazuje, že k prevenci jednoho úmrtí ročně musí dvanáct pacientů přejít z hemodialýzy na online hemodiafiltraci.

Větší pocit pohody u pacientů

Snížení nákladů na léčbu

Podrobnosti o studii8

Účel studie:
Porovnat vliv online hemodiafiltrace a hemodialýzy na přežívání pacientů.

Provedení studie:
Multicentrické, prospektivní, randomizované, kontrolované hodnocení, podporované Katalánskou nefrologickou společností.

Cíle studie:
Primární cílovou proměnnou byla mortalita ze všech příčin. Sekundární cíle zahrnovaly kardiovaskulární mortalitu, četnost hospitalizace ze všech příčin, toleranci léčby a laboratorní údaje.

Pacienti:
906 pacientů na chronické hemodialýze bylo zařazeno buď k pokračování v hemodialýze (n = 450), nebo k přechodu na vysoce účinnou postdiluční online hemodiafiltraci (n = 456). 

Více o studii

Produkty

HighVolumeHDF je Fresenius Medical Care

5008 CorDiax a 5008S CorDiax: HighVolumeHDF jako standard

Hemodiafiltry FX CorDiax: lepší díky provedení

Online Purification Cascade (OPC): inteligentní systém managementu kvality vody

Související obsah

1 Krick G, Ronco C (eds), Contributions to Nephrology (2011); 175: 93-109.
2 Canaud B., Contributions to Nephrology (2007); 158: 216-224.
3 Penne L. et al., Clinical Journal of the American Society of Nephrology (2010); 5: 80-86.
4 Davenport A., Nephrology Dialysis Transplantation (2010); 25: 897-901.
5 Pedrini L. et al., Nephrology Dialysis Transplantation (2011); 26: 2617-2624.
6 Locatelli F. et al., Journal of the American Society of Nephrology (2010); 21: 1798-1807.
7 Bonforte G. et al., Blood Purification (2002); 20: 357-363.
8 Maduell F. et al., Journal of the American Society of Nephrology (2013); 24: 487-497.
9 Ok E., et al., Nephrology Dialysis Transplantation (2013); 28: 192-202.
10 Pedrini, L. et al., Nephrology Dialysis Transplantation (2011); 26: 2617-2624.
11 Grooteman M.P. et al., Journal of the American Society of Nephrology (2012); 23(6): 1087-96.
12 Canaud B. et al., Kidney International (2006); 69(11): 2087-93
13 Mostovaya I.M. et al., Seminars in Dialysis (2014); 27(2): 119-127.
14 Peters S.A.E. et al., Nephrology Dialysis Transplantation (2016); 31: 978-984.
15 Basile C. et al., Journal of Nephrology (2017); 30(2): 181-186.