Ostatní stránky:

Upozornění

Informace uveřejněné na těchto webových stránkách jsou určeny výhradně odborníkům ve zdravotnictví. Informace uveřejněné na těchto webových stránkách nejsou určeny pro širokou veřejnost.

Kliknutím na tlačítko „Přijmout a potvrdit“ potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo zdravotnické prostředky in vitro.

FX classix

Dialyzátory FX classix

Prokázaná Fresenius kvalita pro standardní dialýzu

  • představuje důkaz o úspěchu membrány Helixone®
  • unikátní provedení třídy FX-class®
  • sterilizace INLINE parou
  • vysoká kapacita pro retenci endotoxinů

Klíčové vlastnosti

Hmotnost dialyzátoru

Technologie

Sterilizace INLINE parou

Proces sterilizace INLINE parou
Proces sterilizace INLINE parou

Maximální čistota – sterilizace INLINE parou

Všechny dialyzátory FX-class® jsou sterilizovány unikátním procesem sterilizace INLINE parou:

  1. Strana krve i dialyzačního roztoku jsou nepřetržitě proplachovány parou o teplotě 121 °C nebo vyšší, po dobu minimálně 15 minut. Díky proplachování horkou parou bez chemických reziduí je dosaženo extrémně nízkých koncentrací reziduí v dialyzátoru.
  2. Dialyzátor se proplachuje sterilní vodou.
  3. Pomocí bodového bublinkového testu se u každého dialyzátoru testuje integrita kapilár.
  4. Dialyzátory se suší teplým sterilním vzduchem.
  5. Po vysušení se uzavřou vstupní i výstupní porty.

Výhody procesu sterilizace INLINE parou

Testování integrity vláken

Soubory ke stažení

V případě zájmu o brožuru nás kontaktujte:

Související obsah

Weber V. et al., Blood Purification (2003); 21: 365.