Ostatní stránky:

Upozornění

Informace uveřejněné na těchto webových stránkách jsou určeny výhradně odborníkům ve zdravotnictví. Informace uveřejněné na těchto webových stránkách nejsou určeny pro širokou veřejnost.

Kliknutím na tlačítko „Přijmout a potvrdit“ potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo zdravotnické prostředky in vitro.

FX CorDiax

FX CorDiax 100

Navrženo pro dialýzu. Vyrobeno pro kardioprotekci.

 • účinné odstranění středních molekul 
 • minimální ztráta albuminu
 • sterilizace INLINE parou
 • vysoká kapacita pro retenci endotoxinů

Klíčové vlastnosti

Vysoce selektivní permeabilita pro střední molekuly

Dialyzátor FX CorDiax je nejúčinnější dialyzátor třídy FX-class®. Základem dialyzátoru FX CorDiax je membrána Helixone® plus, cílené vylepšení membrány Helixone®. Upravený design kapilár umožňuje účinnější odstraňování středních molekul, jako je β2-mikroglobulin (β2-m), při současném omezení ztrát životně důležitého albuminu. Vyšší hladina β2-m je spojena s vyšším rizikem mortality. Při použití high-fluxových dialyzátorů nebo hemodiafiltrů FX CorDiax lze snadněji dosáhnout nejlepších možných výsledků léčby.

Vylepšená struktura membrány

Nová výrobní technologie v kombinaci se sterilizací INLINE parou umožňují zásadní vylepšení poréznosti membrány, snížení průtokového odporu a zlepšení transportních vlastností membrány.

Membrána Helixone®plus
Detailní pohled na vnitřní povrch a podpůrnou oblast membrány Helixone®plus

Výhody vylepšené struktury membrány

Výrazně účinnější odstranění středních molekul a současná eliminace ztrát užitečných látek, jako je sérový albumin.

Mimořádná zádržnost endotoxinů chrání pacienta před zánětem.

Rozdíly v čistotě – sterilizace INLINE parou

Technologie

Pokročilý design kapilár znamená účinnější odstranění uremických toxinů

Lepší díky designu

Spojili jsme několik nejmodernějších technologií a vytvořili tak typické funkční vlastnosti dialyzátorů FX-class®, které jsou propracované a optimalizované s ohledem na výkon a manipulaci:

 • Design krytu dialyzátoru a svazku kapilár pro více homogenní průtok dialyzačního roztoku.
 • Propracovaný vstupní port krve pro lepší hemodynamiku.

Pokroky v materiálech a výrobních technologiích umožnily vylepšit strukturu stěny membrány Helixone®plus v dialyzátoru FX CorDiax.

 • Membrána s vyšší porézností a vylepšenými vlastnostmi stěny pro vyšší clearance středních molekul.
 • Moderní technologie Nano Controlled Spinning (NCS™) je výsledkem neustálých inovací, které ve společnosti Fresenius Medical Care probíhají.
Optimalizovaný průtok dialyzačního roztokuTrojrozměrná zvlněná struktura kapilár zajišťuje homogenní radiální průtok dialyzačního roztoku kolem každé kapiláry ve svazku. To brání kanálovému průtoku roztoku, což zvyšuje hodnoty clearance a zlepšuje celkovou účinnost dialyzátoru.
Lepší hemodynamikaBoční port pro vstup krve zajišťuje více homogenní průtok krve v hlavě dialyzátoru a zabraňuje vzniku stagnačních zón. Design portu zásadním způsobem minimalizuje riziko zalomení, a podílí se tak na zlepšení bezpečnosti.
Zlepšená konvekceOtevřenější struktura podpůrné oblasti membrány Helixone®plus slouží ke snížení difuzního odporu a zvýšení konvektivní filtrace. To zlepšuje clearance širokého spektra uremických toxinů, zvláště pak středních molekul.
Šetrné k životnímu prostředíVyspělý design přesahuje přímou funkčnost a podílí se na ochraně životního prostředí. Hmotnost dialyzátorů FX-class® je, v porovnání s dialyzátory s polykarbonátovým krytem, poloviční. Použitý plast je také šetrný k životnímu prostředí. Menší množství materiálu, včetně obalového, nižší spotřeba paliva při přepravě a čistší likvidace odpadu se podílejí na zmenšení uhlíkové stopy tohoto dialyzátoru.
Design dialyzátorů FX-class®
Design dialyzátorů FX-class®

Klíč k optimálnímu odstraňování středních molekul

Design kapilár pro dialýzu

Výhody menšího vnitřního průměru kapiláry

Design kapiláry pro dialýzu

 • Malý vnitřní průměr duté kapiláry zvyšuje tlakový gradient mezi krevním a dialyzátovým kompartmentem.
 • Výsledkem je zlepšení clearance středních molekul, jako je vitamín B12, inulin, β2-mikroglobulin a myoglobin1.
 • Zvýšený tlakový gradient v kombinaci s vylepšením struktury membrány (podpůrná oblast) zlepšuje difuzní i konvektivní filtraci, což platí zejména u HighVolume HDF hemodialýzy a vysokoobjemové hemodiafiltrace s využitím dialyzátorů FX CorDiax.

Hemodiafiltr FX CorDiax

Zvětšené lumen kapiláry pro lepší průtok

 • Díky zvětšení vnitřního průměru došlo ke snížení poklesu tlaku uvnitř kapiláry.
 • Průměr kapiláry dialyzátoru může ovlivňovat účinnost a kvalitu léčby.
 • Vnitřní průměr kapiláry hemodiafiltru je 210 μm v porovnání s průměrem 185 μm u High-Flux dialyzátorů.
 • Větší průměr zlepšuje průtok a umožňuje použití vyšších konvektivních objemů při HDF.2

Výhoda zvětšení lumen kapiláry v hemodiafiltrech FX CorDiax

Studie

„... Léčba pacientů online hemodiafiltrací a dialyzátorem FX CorDiax 60 namísto dialyzátoru FX 60 přináší významně vyšší poměry odstranění molekul střední velikosti, bez klinicky významných změn ve ztrátách albuminu.“

Maduell et. al.

Při použití dialyzátorů FX CorDiax 100 u postdiluční HDF byla pozorována vyšší clearance β2-mikroglobulinu než u dialyzátorů FX 100 a Polyflux® 210H. Ztráty albuminu byly u všech dialyzátorů podobně nízké.4

Související obsah

1 Dellanna F. et al., (1996); Nephrology Dialysis Transplantation 11 (Suppl 2): 83-86.
2 Vega Vega O. et.al.; ERA-EDTA Congress 2012, Poster 457—FP.
3 Maduell et. al.; ERA-EDTA Congress 2013, May 20, Poster Number MP 390.
4 Bock A. et al., Journal of the American Society of Nephrology (2013); 24: SA-PO404.