Ostatní stránky:

Upozornění

Informace uveřejněné na těchto webových stránkách jsou určeny výhradně odborníkům ve zdravotnictví. Informace uveřejněné na těchto webových stránkách nejsou určeny pro širokou veřejnost.

Kliknutím na tlačítko „Přijmout a potvrdit“ potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky.

Jaký je přínos roztoků Ultralow GDPs a s neutrální pH PD?

UltraLow GDP — podpořte peritoneum

  • PD roztoky UltraLow GDP (s ultranízkou koncentrací degradačních produktů glukózy) a související výhody biokompatibility2,3
  • Kratší doba hospitalizace spojené s peritonitidou a snížení výskytu peritonitidy4
  • Lepší přežití pacientů1
  • Univerzální produktové portfolio a aplikační systémy5

UltraLow GDP — podpořte peritoneum

Výhody

Minimalizujte komplikace související s GDP

Proč je tak důležité omezit expozici GDP?

GDP mají nežádoucí účinky. Proto je také důležité omezit expozici GDP na začátku terapie1

Použití roztoků UltraLow GDP od začátku léčby napomáhá zmírnění výskytu zásadních klinických problémů, jako jsou změny peritoneální membrány, zhoršení peritoneální ultrafiltrace, snížení reziduální funkce ledvin a výskyt infekcí.4,14,15

Proč je tak důležité omezit expozici GDP?
Proč je tak důležité omezit expozici GDP?

Studie

Studie balANZ: zřetelné výhody pro vaše pacienty

Zachování integrity membrány

Kratší doba hospitalizace spojené s peritonitidou

RRF – delší doba do rozvoje anurie

Produkty

PD roztoky s nejnižší koncentrací GDP – pouze od Fresenius Medical Care

Zkrácená informace o přípravku

Související obsah

1 Lee H.Y. et al., Superior patient survival for continuous ambulatory peritoneal dialysis patients treated with a peritoneal dialysis fluid with neutral pH and low glucose degradation concentration (balance), Perit Dial Int (2005); 25(3): 248-255.
2 Johnson D. et al., balANZ Trial Investigators, Effects of biocompatible versus standard fluid on peritoneal dialysis outcomes, J Am Soc Nephrol (2012); 23(6): 1097-107.
3 Cho Y. et al., Biocompatible dialysis fluids for peritoneal dialysis, Cochrane Database Syst Rev (2014); Mar 27: (3).
4 Johnson D. et al., balANZ Trial Investigators, The effects of biocompatible compared with standard peritoneal dialysis solutions on peritonitis microbiology, treatment, and outcomes: the balanz trial, Perit Dial Int (2012); 32(5): 497-506.
5 Summary of Product Characteristics balance.
6 Niwa H. et al., Accelerated formation of N epsilon- (carboxymethyl) lysine, an advanced glycation end product, by glyoxal and 3-deoxyglucosone in cultured rat sensory neurons, Biochem Biophys Res Commun (1998); 248: 93-7.
7 Schalkwijk C.G. et al., Induction of 1,2-dicarbonyl compounds, intermediates in the formation of advanced glycation end-products, during heat-sterilization of glucose-based peritoneal dialysis fluids, Perit Dial Int (1999); 19: 325-333.
8 Witowski J. et al., Prolonged exposure to glucose degradation products impairs viability and function of human peritoneal mesothelial cells, J Am Soc Nephrol (2001); 12(11): 2434-41.
9 Lamb E.J. et al., In vitro formation of advanced glycation end products in peritoneal dialysis fluid, Kidney Int (1995); 47: 1768-1774.
10 Schwenger V. et al., Damage to the peritoneal membrane by glucose degradation products is mediated by the receptor for advanced glycation end-products, J Am Soc Nephrol (2006); 17(1): 199-207.
11 Honda K. et al., Accumulation of advanced glycation end products in the peritoneal vasculature of continuous ambulatory peritoneal dialysis patients with low ultra-filtration, Nephrol Dial Transplant (1999); 14(6): 1541-9.
12 Blake PG, Balance about Balanz. Perit Dial Int (2012); 32: 493-496.
13 Frischmann M. et al., Development and validation of an HPLC method to quantify 3,4-dideoxyglucosone-3-ene in peritoneal dialysis fluids, Biomed Chromatogr (2009); 23: 843-851.
14 Kim S. et al., Benefits of biocompatible PD fluid for preservation of residual renal function in incident CAPD patients: a 1-year study, Nephrol Dial Transplant (2009); 24(9): 2899-908.
15 Johnson D. et al., balANZ Trial Investigators, The effect of low glucose degradation product, neutral pH versus standard peritoneal dialysis solutions on peritoneal membrane function: the balANZ trial, Nephrol Dial Transplant (2012); 27(12): 4445-53.
16 Wang A.Y.M. et al., The importance of residual renal function in dialysis patients, Kidney Int (2006); 69: 1726-1732.
17 Williams J.D. et al., Euro Balance Trial Group, The Euro-Balance Trial: the effect of a new biocompatible peritoneal dialysis fluid (balance) on the peritoneal membrane, Kidney Int (2004); 66(1): 408-18.
18 Henderson I.S. et al., Potentially Irritant Glucose Metabolites in Unused CAPD Fluid, in Frontiers in Peritoneal Dialysis, (1985), edited by Maher JF, Winchester JF, New York, Field, Rich, 261–264.
19 Szeto C.C. et al., Clinical biocompatibility of a neutral peritoneal dialysis solution with minimal glucose-degradation products – A 1-year randomized control trial, Nephrol Dial Transplant (2007); 22: 552-559.
20 Furkert J. et al., Effects of peritoneal dialysis solutions low in GDPs on peritonitis and exit-site infection rates, Perit Dial Int (2008); 28(6): 637-40.
21 Nakayama M. et al., Immunohistochemical detection of advanced glycosylation end-products in the peritoneum and its possible pathophysiological role in CAPD, Kidney Int (1997); 51(1): 182-6.
22 Müller-Krebs S. et al., Renal toxicity mediated by glucose degradation products in a rat model of advanced renal failure, Eur J Clin Invest (2008); 38(5): 296-305.
23 Müller-Krebs S. et al., Glucose degradation products result in cardiovascular toxicity in a rat model of renal failure, Perit Dial Int. (2010); 30(1): 35-40.
24 Zheng Z.H. et al., Heat sterilization of peritoneal dialysis solutions influences ingestive behavior in non-uremic rats, Kidney Int (2002); 62(4): 1447-53.