Ostatní stránky:

Upozornění

Informace uveřejněné na těchto webových stránkách jsou určeny výhradně odborníkům ve zdravotnictví. Informace uveřejněné na těchto webových stránkách nejsou určeny pro širokou veřejnost.

Kliknutím na tlačítko „Přijmout a potvrdit“ potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo zdravotnické prostředky in vitro.

stay•safe® a Biofine®

stay•safe®

Bezpečná a pohodlná léčba pro všechny pacienty

  • dodatečně zabudované bezpečnostní opatření
  • o 50 % méně rizikových kroků se systémem stay•safe®
  • návodné použití
  • bez nutnosti lámání konusů a otevírání svorek

Kontinuální ambulantní peritoneální dialýza bezpečně a pohodlně se systémem stay•safe®

Čtyři kroky k úspěchu

Dodatečné zabudované bezpečnostní opatření
O 50 % méně rizikových kroků se systémem stay•safe®Technologie PIN odstraňuje 1 460 rizikových kroků* na pacienta a rok, v porovnání s konvenčními systémy. Díky tomu se podílí na nižší četnosti infekcí.
Návodné použitíDISC provádí pacienty všemi zásadními kroky léčebného postupu, a zajišťuje tak větší jistotu a vyšší míru dodržování pokynů souvisejících s léčbou.
Bez nutnosti lámání konusů a otevírání svorekDíky DISC se pacienti nemusejí obávat, že zasvorkují špatný set nebo že zapomenou na probíhající léčbu.
Systém stay•safe®
Technologie PIN automaticky uzavře prodlužovací prvek katétru, a minimalizuje tak možnost kontaminace při dotyku
Řízený provoz se zařízením DISC

* Analýza rizikových kroků při kontinuální ambulantní peritoneální dialýze

Systémstay•safe®Ostatní systémy
počet napojení za den44
počet odpojení za den04
počet rizikových kroků za rok1 4602 920

Biofine® – ochrana pacientů a životního prostředí

Ekologický životní cyklus – víme, jak se starat o životní prostředí

Ekologický životní cyklus
Ekologický životní cyklus

Související obsah

1 Lee HY, Park HC, Seo BJ, Do JY, Yun SR, Song HY, Kim YH, Kim YL Kim YS, Ahn C, Kim MJ, and Shin SK. Superior patient survival for continous ambulatory peritoneal dialysis patients treated with a peritoneal dialysis fluid with neutral pH and low glucose degradation concentration (balance). Peritoneal Dialysis International 2005; 25(3):248-255.
2Lee YL, Choi HY, Park HC, Seo BJ, Do JY, Yun SR, Song HY, Kim YH, Kim YL, Kim DJ, Kim YS, Kim MJ, and Shin SK. Changing prescribing practice in CAPD patients in Korea: increased utilization of low GDP solutions improves patient outcome. Nephrology Dialysis Transplantation 2006;21:2893-2899.
3 Dunst R, Alscher DM, Knödler P, Pfinder-Nohe E, Tast C, Kuhlmann U, and Mettang T. Peritonitis rates using different CAPD systems. Peritoneal Dialysis International 2001;21(Suppl.2):S65
4 Van Biesen W, Kirchgessner J, Schilling H, Lage C, Lambert MC, Passilick-Deetjen J. stay•safe®, a new PVC-free system for PD: Results of the multicenter trial. Peritoneal Dialysis International 1999;19(Suppl.1):S43.
5 Lambert MC, Lage C, Kirchgessner J. stay•safe®, a new PVC-free system in long-term CAPD treatment. European Dialysis and Transplant Nurses Association/European Renal Care Association Journal 1999;25(3):30-34.
6 Issad B, Taamma R, Allouache M, Deray G. stay•safe®, a new PVC-free system for CAPD: Results of a multicenter survey. Peritoneal Dialysis International 2001;21(Suppl.1):S34.
7 Basile C, De Padova F, Giordano R, Montanaro A, De Maio P, Di Marco L, Ligorio VA, Semeraro A. The incidence of peritonitis declines after implementation of the stay•safe® system (sss). Blood Purification 2001;19:79.