Ostatní stránky:

Upozornění

Informace uveřejněné na těchto webových stránkách jsou určeny výhradně odborníkům ve zdravotnictví z Evropské unie.

Kliknutím na tlačítko „Přijmout a potvrdit“ potvrzujete, že jste vzali tuto informaci na vědomí a že jste odborníkem ve zdravotnictví z Evropské unie.

Domácí hemodialýza

Moderní terapie a služby pro pacienty na domácí hemodialýze

Vyspělé terapie a služby pro pacienty na domácí hemodialýze

 • sofistikované bezpečnostní prvky
 • HighVolumeHDF zlepšuje výsledky pacientů1
 • ergonomický design pro snadné použití

Dialýza nejvyšší kvality

Pro mnoho pacientů s konečným stadiem onemocnění ledvin představuje domácí hemodialýza (HHD) možnou alternativu k léčbě v dialyzačním centru.

Studie ukázaly, že významné výhody domácí dialýzy vnímají také sami pacienti. Díky větší flexibilitě při výběru času provedení dialýzy jsou svobodnější. Po přechodu na domácí hemodialýzu se tak většinou cítí emočně i fyzicky lépe.1

Pacienti si mohou provádět hemodialýzu častěji, což má příznivý vliv na zlepšení kontroly krevního tlaku, snížení množství podávaných léků a možnost zařazení chutnější stravy. Zkrátka mohou žít kvalitnější život.1

Společnost Fresenius Medical Care vyvinula k dialyzačnímu systému 5008S CorDiax Home HD kompletní portfolio spotřebního materiálu, díky němuž je domácí hemodialýza svépomocí nebo s pomocí asistenta spolehlivá a snadná.

Systém 5008S CorDiax Home HD
Systém 5008S CorDiax Home HD

Portfolio produktů pro domácí dialýzu

Výhody systému

Propracované bezpečnostní prvky

 • speciální uživatelské rozhraní a zjednodušená pacientská obrazovka pro snadný přístup ke klíčovým funkcím nastavení léčby
 • lepší monitorování venózní cesty pomocí funkce monitorování venózního přístupu (VAM), dynamického a vysoce citlivého monitorování venózního tlaku
 • jednorázový nalepovací senzor s detektorem vlhkosti VenAcc umožňuje okamžitou detekci i malého množství tekutin
Propracované bezpečnostní prvky
Systém 5008S CorDiax Home HD s volitelnou funkcí VenAcc slouží k okamžitému zastavení krevní pumpy při detekci tekutiny, například při dislokaci jehly.

HighVolumeHDF zlepšuje výsledky pacientů4

 • nižší četnost hospitalizací a vyšší míra přežívání pacientů4
 • lepší kardiovaskulární stabilita a nižší riziko hypotenzních příhod v porovnání s hemodialýzou4
HighVolumeHDF zlepšuje výsledky pacientů
Výsledky z katalánské studie věnované vysokoobjemové hemodiafiltraci – graf byl přejat z publikace Maduell F. et al., (2013)4

Ergonomické provedení pro snadné použití

 • ONLINE plnění pro snadnou přípravu mimotělního oběhu: odpadá potřeba předpřipravených proplachovaích roztoků pro plnění, reinfuze a bolus
 • otočná obrazovka s dobrou viditelností a možností ztlumení jasu pro nerušené provádění noční dialýzy
 • dálkový ovládač s bezdrátovou komunikací a nouzovým tlačítkem ke snadnému ovládání klíčových parametrů léčby
Ergonomické provedení pro snadné použití
Dálkové ovládání a zjednodušená obrazovka k ovládání klíčových parametrů léčby

Související obsah

1 Tennankore KK. et al. Intensive home hemodialysis: benefits and barriers. Nature Reviews Nephrology 2012; 8: 515–522
2 Internal data: Comparative Lifecycle Assessment of FME acid concentrates. Ecoinvent 2.2 (2013). Based on the comparisonn of smartbag® to an equivalent standard canister of the Fresenius Medical Care product portfolio for individual treatment supply
3
Maduell F. et al. Poster 390-MO, EDTA 2013
4 Maduell F. et al. High-efficiency postdilution online hemodiafiltration reduces all-cause mortality in hemodialysis patients. Journal of the American Society of Nephrology 2013; 24(3): 487–97