Ostatní stránky:

Upozornění

Informace uveřejněné na těchto webových stránkách jsou určeny výhradně odborníkům ve zdravotnictví. Informace uveřejněné na těchto webových stránkách nejsou určeny pro širokou veřejnost.

Kliknutím na tlačítko „Přijmout a potvrdit“ potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo zdravotnické prostředky in vitro.

Domácí hemodialýza

Moderní terapie a služby pro pacienty na domácí hemodialýze

Terapie a služby pro pacienty na domácí dialýze

  • přizpůsobeno životnímu stylu pacientů
  • možnost cestovat s vlastním přístrojem
  • snadná instalace

Naše rozsáhlé zkušenosti s dialýzou u vás doma

Možnosti léčby

Na frekvenci a době trvání dialýzy záleží

System OneTM, ***

Dialyzační systém 5008S CorDiax

Související obsah

* Elektrotechnické a vodoinstalacní požadavky podléhají místním a státním predpisům.
*** "System One” je chráněco slovní ochranou známkou v některých zemích.

1 Pierratos A. et al. Nocturnal Hemodialysis: three-year experience. J Am Soc Nephrol 9: 859-868, 1998. 
Walker R. et al. Home hemodialysis: a comprehensive review of patient-centered and economic considerations. ClinicoEconomics and Outcomes Research 9: 149-161, 2017
3 Jaber B. et al. Effect of daily hemodialysis on depressive symptoms and postdialysis recovery time: interim report from the FREEDOM (Following Rehabilitation, Economics and Everyday-Dialysis Outcome Measurements) Study. Am J Kidney 
  Dis 56(3): 531-539, 2010
4 Mucsi I. et al. Control of serum phosphate without any phosphate binders in patients treated with nocturnal hemodialysis. Kidney Int 53: 1399-1404, 1998
5 Požadavky na prostředí pro léčbu viz uživatelská příručka.
6 Požadavky na čistotu zdrojové vody viz uživatelská příručka.
7 Maduell F. et al. High-efficiency postdilution online hemodiafiltration reduces all-cause mortality in hemodialysis patients. Journal of the American Society of Nephrology 2013; 24(3): 487–97

S hemodialyzační léčbou jsou v jakémkoli prostředí spojena rizika a určitá rizika sebou nese domácí prostředí. Domácí dialýza se provádí bez přítomnosti zdravotnického personálu. Pacienti a jejich pečovatelé musí být vyškoleni v případě potřeby zajištění lékařské či technické pomoci.
Terapie se musí provádět podle předpisu lékaře a musí být sledována vyškolenou a kvalifikovanou osobou, kterou předepisující lékař považuje za způsobilou k používání tohoto zařízení.