Ostatní stránky:

Upozornění

Informace uveřejněné na těchto webových stránkách jsou určeny výhradně odborníkům ve zdravotnictví. Informace uveřejněné na těchto webových stránkách nejsou určeny pro širokou veřejnost.

Kliknutím na tlačítko „Přijmout a potvrdit“ potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky.

sleep•safe harmony

Cycler sleep•safe harmony

Přizpůsobí se každému pacientovi

 • individualizace terapie
 • nastavení předpisu na cycleru, s návodem
 • jednoduchá instalace

Protože každý pacient je jiný

Důležité parametry ovlivňující úspěšnost peritoneální dialýzy:

 • Věk
 • Hmotnost
 • D/P kreatinin
 • Reziduální funkce ledvin (RRF)
 • Ultrafiltrace (UF)
 • Index Kt/V urey

Adaptovaná APD (aAPD) – různí pacienti, různé možnosti nastavení

V klinické studii, která srovnávala aAPD s konvenční APD, se při použití aAPD prokázalo:1,2

Cycler sleep•safe harmony umožňuje následující možnosti:

 • úplnou individualizaci k poskytnutí dokonale přizpůsobené léčby
 • nastavení předpisu přímo na cycleru nebo prostřednictvím softwaru Patient OnLine
 • jednoduché ovládání přístroje, pomocí grafického průvodce jednotlivými kroky léčby, umožňuje pacientům velká barevná dotyková obrazovka

Pacient A – Eliška

Pacient B - Jan

Klíčové funkce cycleru sleep•safe harmony

Související obsah

1 Fischbach M, Issad B, Dubois V, Taamma R. The beneficial influence on the effectiveness of automated peritoneal dialysis of varying the dwell time (short/long) and fill volume (small/large): randomized controlled trial. Perit Dial Int 2011; 31(4):450-8
2 Fischbach M et al, Abstract poster presentation at ASN 2010 in Denver, US