Ostatní stránky:

Upozornění

Informace uveřejněné na těchto webových stránkách jsou určeny výhradně odborníkům ve zdravotnictví. Informace uveřejněné na těchto webových stránkách nejsou určeny pro širokou veřejnost.

Kliknutím na tlačítko „Přijmout a potvrdit“ potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo zdravotnické prostředky in vitro.

sleep•safe harmony

Cycler sleep•safe harmony

Přizpůsobí se každému pacientovi

 • individualizace terapie
 • nastavení předpisu na cycleru, s návodem
 • jednoduchá instalace

Protože každý pacient je jiný

Důležité parametry ovlivňující úspěšnost peritoneální dialýzy:

 • Věk
 • Hmotnost
 • D/P kreatinin
 • Reziduální funkce ledvin (RRF)
 • Ultrafiltrace (UF)
 • Index Kt/V urey

Adaptovaná APD (aAPD) – různí pacienti, různé možnosti nastavení

Shrnutí výsledků studie Fischbacha a kol.:1,2

Cycler sleep•safe harmony umožňuje následující možnosti:

 • úplnou individualizaci k poskytnutí dokonale přizpůsobené léčby
 • nastavení předpisu přímo na cycleru nebo prostřednictvím softwaru Patient OnLine
 • jednoduché ovládání přístroje, pomocí grafického průvodce jednotlivými kroky léčby, umožňuje pacientům velká barevná dotyková obrazovka

Pacient A – Eliška

Pacient B - Jan

Klíčové funkce cycleru sleep•safe harmony

Související obsah

1 Fischbach M, Issad B, Dubois V, Taamma R. The beneficial influence on the effectiveness of automated peritoneal dialysis of varying the dwell time (short/long) and fill volume (small/large): randomized controlled trial. Perit Dial Int 2011; 31(4):450-8
2 Fischbach M et al, Abstract poster presentation at ASN 2010 in Denver, US