Ostatní stránky:

Upozornění

Informace uveřejněné na těchto webových stránkách jsou určeny výhradně odborníkům ve zdravotnictví. Informace uveřejněné na těchto webových stránkách nejsou určeny pro širokou veřejnost.

Kliknutím na tlačítko „Přijmout a potvrdit“ potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo zdravotnické prostředky in vitro.

Adaptovaná APD (aAPD)

Vizualizace adaptované APD

Dle Fischbacha a kol., aAPD nabízí lepší výsledky při využití stejného času a zdrojů1

  • aAPD je možná bez navýšení spotřeby roztoků či trvání dialýzy

  • efektivně využívá stávající zdroje: lepší ultrafiltrace a clearance při stejné, nízké koncentraci glukózy, stejném objemu roztoku a stejné délce dialýzy jako u konvenční APD (cAPD)

Obrázek 1: Modifikované grafické znázornění předpisu aAPD podle Fischbach M. et al., 2011, (strana 3)1

Naplnění cílů adekvátnosti

Výzvy peritoneální dialýzy - snaha o plnění cílů adekvátnosti

Fischbachova studie potvrzuje účinnost aAPD1

Fischbach M. a kol.1 provedli randomizovanou, prospektivní, multicentrickou studii s přechodem mezi skupinami.
Do konečné analýzy bylo zařazeno 19 pacientů.

 

aAPD je možná bez navýšení spotřeby roztoků či trvání dialýzy a při stejné koncentraci glukózy.

Výsledky studií dokazují, že v porovnání s cAPD, která se na ultrafiltraci a clearance zaměřuje odděleně, mohou změny doby prodlevy a plnicího objemu zlepšit adekvátnost dialýzy při snížení zátěže metabolizmu.1

Porovnání po 45 dnech

Vyšší clearance proti absorbované glukóze při aAPD1

Obrázek 5: Modifikované grafické znázornění podle Fischbach M. et al., 2011 (strana 6), ukazující zlepšené odstranění sodíku a clearance při aAPD1

Shrnutí výsledků studie Fischbach et al.1

Výhody pro pacienty:

  • zlepšení ultrafiltrace;
  • lepší odstranění sodíku;
  • nižší krevní tlak;
  • podpora clearance: urea, kreatinin, fosfát;
  • snížená metabolická zátěž.

Klinická hodnota:

  • efektivně využívá stávající zdroje: lepší ultrafiltrace a clearance při stejné, nízké koncentraci glukózy, stejném objemu roztoku a stejné délce dialýzy jako u cAPD.

Související obsah

1 Fischbach M, Issad B, Dubois V, Taamma R. The beneficial influence on the effectiveness of automated peritoneal dialysis of varying the dwell time (short/long) and fill volume (small/large): randomized controlled trial. Peritoneal Dialysis International 2011; 31(4):450-8