Ostatní stránky:

Upozornění

Informace uveřejněné na těchto webových stránkách jsou určeny výhradně odborníkům ve zdravotnictví z Evropské unie.

Kliknutím na tlačítko „Přijmout a potvrdit“ potvrzujete, že jste vzali tuto informaci na vědomí a že jste odborníkem ve zdravotnictví z Evropské unie.

Adaptovaná APD

Vizualizace adaptované APD

Dosažení lepších výsledků při stejném objemu

  • jednoduché vytvoření předpisu
  • efektivní využití existujících zdrojů
  • možnost prodloužení délky léčby PD

Naplnění cílů adekvátnosti

Výzvy peritoneální dialýzy - snaha o plnění cílů adekvátnosti

Výsledky studie podporují účinnost aAPD

Provedení adaptované APD je možné se stejnou koncentrací glukózy, bez použití dodatečných roztoků nebo delšího času.

Porovnání po 45 dnech

Významně vyšší clearance proti absorbované glukóze při adaptované APD

Související obsah

1 Fischbach M, Issad B, Dubois V, Taamma R. The beneficial influence on the effectiveness of automated peritoneal dialysis of varying the dwell time (short/long) and fill volume (small/large): randomized controlled trial. Peritoneal Dialysis International 2011; 31(4):450-8