Ostatní stránky:

Upozornění

Informace uveřejněné na těchto webových stránkách jsou určeny výhradně odborníkům ve zdravotnictví. Informace uveřejněné na těchto webových stránkách nejsou určeny pro širokou veřejnost..

Kliknutím na tlačítko „Přijmout a potvrdit“ potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo zdravotnické prostředky in vitro.

Adaptovaná APD

Vizualizace adaptované APD

Dosažení lepších výsledků při stejném objemu

  • jednoduché vytvoření předpisu
  • efektivní využití existujících zdrojů
  • možnost prodloužení délky léčby PD

Naplnění cílů adekvátnosti

Výzvy peritoneální dialýzy - snaha o plnění cílů adekvátnosti

Výsledky studie podporují účinnost aAPD

Provedení adaptované APD je možné se stejnou koncentrací glukózy, bez použití dodatečných roztoků nebo delšího času.

Porovnání po 45 dnech

Významně vyšší clearance proti absorbované glukóze při adaptované APD

Související obsah

1 Fischbach M, Issad B, Dubois V, Taamma R. The beneficial influence on the effectiveness of automated peritoneal dialysis of varying the dwell time (short/long) and fill volume (small/large): randomized controlled trial. Peritoneal Dialysis International 2011; 31(4):450-8