Ostatní stránky:

Upozornění

Informace uveřejněné na těchto webových stránkách jsou určeny výhradně odborníkům ve zdravotnictví. Informace uveřejněné na těchto webových stránkách nejsou určeny pro širokou veřejnost.

Kliknutím na tlačítko „Přijmout a potvrdit“ potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo zdravotnické prostředky in vitro.

multiFiltratePRO

Zdravotní sestra obsluhující systém multiFiltratePRO

Dokonalý člen každého týmu

  • CRRT s plně integrovanou Ci-Ca® antikoagulací
  • široké spektrum terapií včetně plazmaferézy a léčby sepse
  • příjemné ovládání usnadňující každodenní práci

Stručný přehled klíčových vlastností

Integrovaná Ci-Ca® antikoagulace

Prohlášení v protokolu Ci-Ca®

[Metoda] umožnila účinnou léčbu akutního selhání ledvin a vynikající kontrolu acidobazické rovnováhy – mimo jiné díky koncentraci systémového ionizovaného kalcia v kombinaci se zanedbatelným výskytem koagulačních problémů2

Inteligentní softwarová podpora

Protokol Ci-Ca® součástí softwaru

Obrazovka multiFiltratePRO CiCa HD
Obrazovka při Ci-Ca® CVVHD obsahuje klíčové informace z protokolu Ci-Ca®
Podpora uživatelů díky odborným informacím a funkcím
Informace z protokolu lze snadno vyvolat na obrazovku při běžných úpravách Ci-Ca® terapie.
Při nastavení některých hodnot mimo standardní rozmezí přístroj multiFiltratePRO upozorní uživatele na potenciálně rizikovou klinickou situaci.

Vyhrazené hardwarové součásti pro citrátovou antikoagulaci

Jasné určení funkcí

Při Ci-Ca® terapii je v případě potřeby heparinová pumpa stále k dispozici, díky vyhrazeným pumpám pro citrát a kalcium. Oddělené detektory hladiny a kapkové komůrky umožňují včasnou detekci prázdných vaků, zabraňují vniknutí vzduchu do setu a umožňují hladký průběh léčby. Infuze citrátu pokračuje po určitou ověřenou dobu i během výměny vaků (dialyzační, substituční roztok, filtrát). Lze tak zabránit časné koagulaci v systému.

Zdravotní sestra obsluhující systém multiFiltratePRO
Zdravotní sestra obsluhující systém multiFiltratePRO

Terapeutická výměnná plazmaferéza

Plazmaferéza se systémem multiFiltratePRO

Terapeutická výměnná plazmaferéza je zavedená technika očišťování krve.

Jak je popsáno v Reeves et al., “léčebný efekt TPE zahrnuje odstranění patologických látek, jako jsou monoklonální paraproteiny a autoprotilátky, z krve i náhradu chybějících složek plazmy, je-li plazma použita jako substituční roztok.” 5

Indikace pro TPE pokrývají vybrané diagnózy odlišných odborností: 5

  • neurologie
  • hematologie
  • revmatologie
  • nefrologie

Na rozdíl od centrifugy odděluje multiFiltratePRO plazmu a krevní buňky principem membránové plazmaseparace (MPS).

Plazmaferéza (TPE) s multiFiltratePRO
Plazmaferéza (TPE) smultiFiltratePRO

multiFiltratePRO TPE – okamžité výhody

Jednoduchá příprava
Rozhraní dotykové obrazovky vede uživatele krok za krokem fázemi setování, proplachu a plnění.
 

Klíčové údaje na obrazovce
Zobrazení tlaků, objemu výměny a cílového plazmatického objemu, doby léčby, průtoků a historie tlaků.
 

Integrovaný automatický výpočet plazmatického objemu
Pacientův objem plazmy a odpovídající objem výměny vypočítá multiFiltratePRO dle Sprenger et al. 6
 

Držák substitučního roztoku
Držák substitučního roztoku umístěný na stojanu horní váhy umožňuje jednoduché zacházení s lahvemi a vaky v úrovni očí.
 

Dva integrované ohřívače vaků substitučního roztoku
Dva integrované ohřívače vaků substitučního roztoku jemně ohřívají substituční roztok, aby se zabránilo ochlazení pacienta.
 

Automatické plynulé zvyšování rychlosti plazmaseparace
multiFiltratePRO umožňuje plynulé zvyšování poměru plazma-krev, aby byl začátek plazmaseparace hladký, podmínky filtrace stabilní 7 a zároveň se šetřil čas obsluhy (viz obr. 1: Zvyšování poměru plazma-krev)

multiFiltratePRO TPE
Zvyšování poměru plazma-krev
Obr. 1: Zvyšování poměru plazma-krev

Příjemné ovládání

Velký nastavitelný monitor

Vyspělé grafické uživatelské rozhraní

Rozhraní systému multiFiltratePRO
Rozhraní systému multiFiltratePRO

Grafické uživatelské rozhraní systému multiFiltratePRO monitoruje a zobrazuje veškeré důležité údaje o nastavení a léčbě. Integrovaný systém alarmů pomáhá včas stanovit naléhavost alarmů i jejich hlavní příčinu.

Na stavové liště v pravém horním rohu obrazovky se zobrazuje čas do provedení dalšího očekávaného kroku uživatele. Kromě toho lze na obrazovce vyvolat seznam všech příštích interakcí uživatele s přístrojem. Obě tyto funkce optimalizují pracovní procesy na oddělení intenzivní péče.

multiFiltratePRO lze přepnout pomocí tlačítka „Ošetření“ do režimu péče o pacienta, při kterém se sníží průtok krve, zastaví se systém bilancování a rozšíří se tlakové limity. Lze tak zabránit výskytu zbytečných alarmů při manipulaci s pacientem nebo katétrem.

Snadné použití při CRRT

Související obsah

1 KDIGO Clinical Practice Guideline for Acute Kidney Injury. Kidney International Supplements 2012. 2:1-138
2 Morgera S et al., A safe citrate anticoagulation protocol with variable treatment efficacy and excellent control of the acid-base status. Critical Care Medicine 2009. 37:2018-24
3 Morgera S et al., Metabolic complications during regional citrate anticoagulation in continuous venovenous hemodialysis: single-center experience. Nephron Clinical Practice 2004. 97:c131-6
4 Kalb R et al., Regional citrate anticoagulation for high volume continuous venovenous hemodialysis in surgical patients with high bleeding risk. Therapeutic Apheresis and Dialysis 2013. 17:202-12
5 Reeves HM et al. The mechanisms of action of plasma exchange. Br J Haematol 2014;164(3):342-51.
6 Sprenger KB et al. Nomograms for the prediction of patient’s plasma volume in plasma exchange therapy from height, weight, and hematocrit. J Clin Apher 1987;3(3):185-90.
7 Malchesky PS. Membrane processes for plasma separation and plasma fractionation: guiding principles for clinical use. Therap Apher 2001;5(4):270–282.