Ostatní stránky:

Upozornění

Informace uveřejněné na těchto webových stránkách jsou určeny výhradně odborníkům ve zdravotnictví z Evropské unie.

Kliknutím na tlačítko „Přijmout a potvrdit“ potvrzujete, že jste vzali tuto informaci na vědomí a že jste odborníkem ve zdravotnictví z Evropské unie.

multiFiltratePRO

Zdravotní sestra obsluhující systém multiFiltratePRO

Dokonalý člen každého týmu

  • ergonomické provedení
  • snadné použití CRRT
  • plně integrovaná Ci-Ca® antikoagulace

Klíčové vlastnosti

Stručný přehled klíčových vlastností

Integrovaná Ci-Ca® antikoagulace

Prohlášení v protokolu Ci-Ca®

[Metoda] umožnila účinnou léčbu akutního selhání ledvin a vynikající kontrolu acidobazické rovnováhy – mimo jiné díky koncentraci systémového ionizovaného kalcia v kombinaci se zanedbatelným výskytem koagulačních problémů2

Inteligentní softwarová podpora

Protokol Ci-Ca® součástí softwaru

Obrazovka multiFiltratePRO CiCa HD
Obrazovka při Ci-Ca® CVVHD obsahuje klíčové informace z protokolu Ci-Ca®
Podpora uživatelů díky odborným informacím a funkcím
Informace z protokolu lze snadno vyvolat na obrazovku při běžných úpravách Ci-Ca® terapie.
Při nastavení některých hodnot mimo standardní rozmezí přístroj multiFiltratePRO upozorní uživatele na potenciálně rizikovou klinickou situaci.

Vyhrazené hardwarové součásti pro citrátovou antikoagulaci

Jasné určení funkcí

Při Ci-Ca® terapii je v případě potřeby heparinová pumpa stále k dispozici, díky vyhrazeným pumpám pro citrát a kalcium. Oddělené detektory hladiny a kapkové komůrky umožňují včasnou detekci prázdných vaků, zabraňují vniknutí vzduchu do setu a umožňují hladký průběh léčby. Infuze citrátu pokračuje po určitou ověřenou dobu i během výměny vaků (dialyzační, substituční roztok, filtrát). Lze tak zabránit časné koagulaci v systému.

Zdravotní sestra obsluhující systém multiFiltratePRO
Zdravotní sestra obsluhující systém multiFiltratePRO

Terapeutické kity

Kompletní kity pro systém multiFiltratePRO

Kity pro Ci-Ca® terapie se systémem multiFiltratePRO

Použití multiFiltratePRO kitu HDF 1000

Technologie

Velký nastavitelný monitor

Vyspělé grafické uživatelské rozhraní

Rozhraní systému multiFiltratePRO
Rozhraní systému multiFiltratePRO

Grafické uživatelské rozhraní systému multiFiltratePRO monitoruje a zobrazuje veškeré důležité údaje o nastavení a léčbě. Integrovaný systém alarmů pomáhá včas stanovit naléhavost alarmů i jejich hlavní příčinu.

Na stavové liště v pravém horním rohu obrazovky se zobrazuje čas do provedení dalšího očekávaného kroku uživatele. Kromě toho lze na obrazovce vyvolat seznam všech příštích interakcí uživatele s přístrojem. Obě tyto funkce optimalizují pracovní procesy na oddělení intenzivní péče.

multiFiltratePRO lze přepnout pomocí tlačítka „Ošetření“ do režimu péče o pacienta, při kterém se sníží průtok krve, zastaví se systém bilancování a rozšíří se tlakové limity. Lze tak zabránit výskytu zbytečných alarmů při manipulaci s pacientem nebo katétrem.

Snadné použití při CRRT

V případě zájmu o brožuru nás kontaktujte:

Související obsah

1 KDIGO Clinical Practice Guideline for Acute Kidney Injury. Kidney International Supplements 2012. 2:1-138
2 Morgera S et al., A safe citrate anticoagulation protocol with variable treatment efficacy and excellent control of the acid-base status. Critical Care Medicine 2009. 37:2018-24
3 Morgera S et al., Metabolic complications during regional citrate anticoagulation in continuous venovenous hemodialysis: single-center experience. Nephron Clinical Practice 2004. 97:c131-6
4 Kalb R et al., Regional citrate anticoagulation for high volume continuous venovenous hemodialysis in surgical patients with high bleeding risk. Therapeutic Apheresis and Dialysis 2013. 17:202-12