Přeskočit na obsah

multiFiltrate

multiFiltrate - systém pro akutní terapie

Volba pro optimální terapii

 • ergonomické a intuitivní
 • bezpečná a snadná manipulace
 • kompletní škála terapií nahrazujících funkci ledvin
 • v kombinaci s výhodami Ci-Ca®

Klíčové vlastnosti

Máte možnost volby

 • Heparinová nebo citrátová antikoagulace –multiFiltrate Ci-Ca® nabízí obě možnosti.
 • Spotřební materiál pro léčbu – úspora nákladů.

Náš zkušený personál spolu s testovaným a prověřeným konceptem výuky vás podpoří při úvodním i průběžném školení.

multiFiltrate systém pro akutní terapie
multiFiltrate - systém pro akutní terapie

Terapeutické možnosti s multiFiltrate:

 • Ci-Ca® CVVHD
 • Ci-Ca® CVVHD EMiC®2
 • Ci-Ca® postCVVHDF
 • CVVHD
 • CVVHD EMiC®2
 • CVVHDF
 • CVVH
 • Pre-Post CVVH
 • MPS
 • SCUF
 • HP
 • pediatrická CVVH / CVVHD

 

Systém multiFiltrate Ci-Ca® obsahuje následující součásti:

 • 6 peristaltických pump
 • 2 integrované systémy ohřívání roztoků
 • 1 integrovaná heparinová pumpa
 • 1 robustní a vysoce přesný systém vážení

Přehled

multiFiltrate – jednoduchá manipulace díky následujícím vlastnostem:  
 • kazetový systém krevních a filtrátových setů,
 • barevně označené soustavy setů,
 • modul Ci-Ca® pro regionální citrátovou antikoagulaci,
 • podrobné pokyny vedení uživatele na obrazovce během přípravné fáze.
Spolehlivé, dokonce i v obtížných situacích  
 • multiFiltrate vám v případě alarmu automaticky pomůže najít možnou příčinu.
 • Přístroj dává podložená doporučení pro co nejrychlejší vyřešení chyby.
 • Během léčby lze uložit až 3 500 parametrů a událostí souvisejících s léčbou.
Snadná výměna vaků
 • Na váhy lze položit až 24 kg čerstvého substitučního nebo dialyzačního roztoku.
 • Bezpečnost: Barevně značené konektory dialyzačního a substitučního roztoku brání uživateli v záměně vaků.
 • Snadné použití: Na obě horní váhy můžete najednou položit více než jeden vak.
 • Při pravidelných výměnách vaků s dialyzačním, substitučním roztokem a filtrátem pokračuje infuze citrátu, což se dále podílí na:
  • menším výskytu koagulace,
  • delší životnosti filtru.
Zadní strana přístroje multiFiltrate

Zadní strana přístroje multiFiltrate

Standardní konektor roztoku pro systém multiFiltrate

Konektor roztoků pro standardní formy léčby se systémem multiFiltrate

Konektor roztoku Ci-Ca® pro systém multiFiltrate

Konektor roztoku pro terapie Ci-Ca® se systémem multiFiltrate

Kity setů a filtrů

Kompletní kity pro systém multiFiltrate

multiFiltrate kity obsahují následující součásti:

 • kazeta multiFiltrate (předem sestavený systém arteriovenózního a filtrátového setu) nebo arteriovenózní set střední velikosti se zmenšeným objemem nebo pediatrický systém s velmi nízkým mimotělním objemem krve,
 • systém substitučního a/nebo dialyzačního setu (závisí na režimu léčby),
 • hemofiltr nebo plazmafiltr.
   

Kazeta multiFiltrate obsahuje arteriální, venózní a filtrátové sety. To umožňuje snadnou instalaci vhodného systému setů pro každou formu léčby.

Nastavení systému multiFiltrate je rychlé a efektivní díky kombinaci kazety multiFiltrate a systému setů pro jednotlivé formy léčby.

Typy kitů pro multiFiltrate

Ci-Ca® CVVHD

Ci-Ca CVVHD:

 • multiFiltrate – Kit Ci-Ca® CVVHD 1000
 • multiFiltrate – Kit Ci-Ca® CVVHD EMiC®2
Schéma Ci-Ca® post-CVVHDF

Ci-Ca post-CVVHDF:

 • multiFiltrate – Kit Ci-Ca® postCVVHDF 1000
Schéma CVVHDF

CVVHDF:

 • multiFiltrate – Kit 8 CVVHDF 1000
 • multiFiltrate – Kit 4 CVVHDF 600
 • multiFiltrate – Kit midi CVVHDF 400
Schéma CVVHD

CVVHD:

 • multiFiltrate – Kit CVVHD EMiC®2
 • multiFiltrate – Kit 3 CVVHD 600
Schéma pre-post CVVH

Pre-post CVVH:

 • multiFiltrate – Kit 7 HV-CVVH 1000 (vysokoobjemová CVVH)
 • multiFiltrate – Kit 5 pre-post CVVH 600 (vysokoobjemová CVVH)
Schéma CVVH

CVVH:

 • multiFiltrate – Kit 9 CVVH 1000
 • multiFiltrate – Kit 2 CVVH 600
Schéma MPS

MPS:

 • multiFiltrate – Kit 16 MPS P2dry
 • multiFiltrate – Kit 16 IS MPS P2dry
 • multiFiltrate – Kit MPS P1dry
Schéma HP

HP:

 • všechny terapeutické kity
   

 

S multiFiltrate lze jednoduše provést hemoperfuzi jako metodu očišťování krve pouhým použitím kazety multiFiltrate a odpovídající adsorpční kolony.

Schéma pediatrické CVVHD

Pediatrická CVVHD

 • multiFiltrate – Kit paed CRRT/SCUF
   

 

K provedení pediatrické CVVHD se používá hemofiltr Ultraflux® AVpaed, v kombinaci se speciálními sety s menším objemem.

Schéma pediatrické CVVH

Pediatrická CVVH

 • multiFiltrate – Kit paed CRRT/SCUF
   

K provedení pediatrické CVVH v post- nebo prediluci se používá hemofiltr Ultraflux® AVpaed, v kombinaci se speciálními sety s menším objemem.

Schéma SCUF

SCUF:

 • multiFiltrate – Kit paed CRRT/SCUF
   

Díky kombinaci malého hemofiltru Ultraflux® AV a pediatrických setů s velmi nízkým mimotělním objemem krve mohou uživatelé provádět účinnou kontinuální ultrafiltraci u dospělých i dětských pacientů.

Tabulka parametrů kitu Systém setů CVVHD CVVHDF CVVH MPS SCUF HP
multiFiltrate – Kit Ci-Ca® CVVHD 1000 kazeta o          
multiFiltrate – Kit Ci-Ca® CVVHD EMiC®2 kazeta o          
multiFiltrate – Kit Ci-Ca® postCVVHDF 1000 kazeta   o        
multiFiltrate – Kit 8 CVVHDF 1000 kazeta x o x     x
multiFiltrate – Kit 4 CVVHDF 1000 kazeta x o x     x
multiFiltrate – Kit midi CVVHDF 400 midi x o x     x
multiFiltrate – Kit 9 CVVH 1000 kazeta     o     x
multiFiltrate – Kit 2 CVVH 600 kazeta     o     x
multiFiltrate – Kit 7 HV-CVVH 1000 kazeta     o     x
multiFiltrate – Kit 5 pre-post CWH 600 kazeta     o     x
multiFiltrate – Kit CWHD EMC®2 kazeta o         x
multiFiltrate – Kit 3 CWHD 600 kazeta o         x
multiFiltrate – Kit paed CRRT/SCUF paed o   o   o  
multiFiltrate – Kit 16 MPS P2dry kazeta       o   x
multiFiltrate – Kit 16 IS MPS P2dry         o   x
multiFiltrate – Kit MPS P1dry midi       o   x

o = vyhrazené použití
x = alternativní použití – některé z přiložených setů se nepoužívají

Standardní nastavení pro multiFiltrate Ci-Ca® postCVVHDF
Obrazovka multiFiltrate Ci-Ca® postCVVHDF během léčby, na obrázku se standardním nastavení

Technologie

Dobře navržené uživatelské rozhraní systému multiFiltrate
 • podrobné pokyny k nastavení
 • snadný návod pro výměnu vaků
 • standardní nastavení ke snadnému spuštění
 • žádné ruční výpočty

Ci-Ca® terapie s integrovaným modulem Ci-Ca®

 • splňuje nejvyšší klinické a technické standardy
 • vedení setů Ci-Ca® v kazetě
 • barevné označení pro intuitivní nastavení
 • různé konektory pro citrát a kalcium brání záměně vaků
 • spojení průtoku citrátu a kalcia s průtokem krve a filtrátu
 • integrace v systému bilancování

Vedení Ci-Ca® setů v kazetě

Vedení Ci-Ca® setů v kazetě

Spojení průtoku citrátu a kalcia s průtokem krve a filtrátu

Infuze citrátu a kalcia u multiFiltrate
Díky pevnému spojení bude infuze citrátu a kalcia vždy proudit do správné větve katétru.

multiDataLink

multiFiltrate můžete snadno připojit do datové sítě a k systému správy dat pacientů (PDMS) vaší nemocnice. Díky tomu můžete automaticky přenášet nastavení léčby přes datovou síť.

Výhody

 • zajištění kvality s hodnocením údajů o léčbě
 • podrobná dokumentace, např. zobrazení bilancí jednotlivých roztoků
 • možnost získání údajů na různých místech pomocí síťového rozhraní

Vyspělá technologie znamená

 • naprogramované a přednastavené parametry léčby
 • inteligentní a intuitivní uživatelské rozhraní
 • detekce krve pacienta pomocí optického senzoru krve
 • přesné monitorování bilance tekutin (s akumulovanou bilancí od posledního měření)
 • monitorování tlaku v celém mimotělním oběhu
 • efektivní integrovaná kontrola teploty
 • spolehlivý provoz s optimalizací k použití centrálních venózních katétrů
 • strukturované řešení alarmů s integrovanými funkcemi nápovědy
 • nouzové zastavení k okamžitému zastavení všech pump

Komplexní systém, jednoduchý servis

Údržba multiFiltrate je jednoduchá stejně jako jeho použití. Při údržbě vám poslouží speciální diagnostické programy pro daný přístroj i naši dobře vyškolení technici. Speciální kroky údržby zaručují nadprůměrnou dostupnost vybavení. Budete tak šetřit náklady a budete spokojeni.

Související obsah
[Translate to Czech:] crrt-setups

Různé možnosti standardní léčby akutního selhání ledvin