Ostatní stránky:

Upozornění

Informace uveřejněné na těchto webových stránkách jsou určeny výhradně odborníkům ve zdravotnictví. Informace uveřejněné na těchto webových stránkách nejsou určeny pro širokou veřejnost.

Kliknutím na tlačítko „Přijmout a potvrdit“ potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo zdravotnické prostředky in vitro.

Filtry pro CRRT a plazmaferézu

Filtr EMiC®2

Vhodné pro citrátovou Ci-Ca® a heparinovou antikoagulaci

  • sterilizováno INLINE parou
  • dlouhá životnost filtru
  • vynikající biokompatibilita
  • Fresenius Polysulfone® kapiláry s minimálním rizikem úniku krve
  • volitelná velikost filtrů podle potřeb pacienta

Klíčové vlastnosti

Sterilizace INLINE parou

Ultraflux®

High Cut-off (HCO) membrána filtru Ultraflux® EMiC®2 je optimalizována ke zvýšenému odstraňování středních molekul při zachování retence důležitých plazmatických proteinů.

plasmaFlux®

EMiC®2

Lepší odstraňování středních molekul

Filtr EMiC®2 a modul Ci-Ca®
Filtr EMiC®2 k odstraňování středních molekul
Enhanced Middle Molecule Clearance - vysoká účinnost odstraňování středních molekul
cut-off přibližně 40 kDa (HCO filtr)
pokročilá technologie ondulace vláken zvyšuje účinnost díky homogennímu průtoku dialyzačního roztoku kolem vláken
strmá křivka sieving koeficientů blízce napodobuje glomerulární bazální membránu
velmi stabilní hladina albuminu
vysoká účinnost i při nízkém průtoku krve
Schematické zobrazení sieving koeficientů
Schematické zobrazení sieving koeficientů

Ultraflux® EMiC®2 těží z moderní membránové technologie, která nabízí vyšší propustnost pórů a přiměřenou zádržnost.

Ultraflux® AV

Parou sterilizované Fresenius Polysulfone® filtry

Ultraflux® AV Filter

Filtry Ultraflux® obsahují membránu Fresenius Polysulfone®, která je navržena speciálně pro kontinuální náhradu funkce ledvin. Touto membránou lze eliminovat látky s molekulovou hmotností přibližně až do 30 kD. Plazmatické proteiny, jako je albumin, ostatní velké molekuly a buněčné složky krve se zachovají. Filtrační vlastnosti membrány se blíží přirozené funkci lidských ledvin.

Díky vysoké mechanické stabilitě a vynikající životnosti lze používat filtry Ultraflux® AV paed, AV 400S, AV 600S, AV 1000S při všech metodách kontinuální náhrady funkce ledvin.

Kapiláry ve filtrech Ultraflux® mají velký vnitřní průměr a tenkou stěnu, což zlepšuje geometrii průtoku a poskytuje následující výhody:

  • nízký průtokový odpor v kapilárách snižuje tření a střihové síly
  • vysoká míra výměny tekutin umožňuje neomezený průtok ultrafiltrátu
  • vynikající životnost filtru

plasmaFlux®

plasmaFlux® - P1dry/P2dry

plasmaFlux® - P1dry/P2dry
Parou sterilizovaný suchý plazmafiltr s dvouvrstvou strukturou a modelovanou topologií membrány
Díky suchému provedení je možná jednodušší příprava s kratším proplachem.
Póry umožňují volný průchod proteinových složek, jako jsou imunoglobuliny, lipoproteiny a další velké molekuly s molekulovou hmotností přesahující i hodnotu dva miliony Daltonů.
Povrch membrány pro kontakt s krví má topologii hrubé síťky, která brání ucpání pórů krvinkami. Proto je možný stabilní proces filtrace při nízkém transmembránovém tlaku, s vynikajícím sieving koeficientem.
Krvinky neprocházejí přes membránu.
Povrchová vrstva uvnitř kapiláry je obklopena a stabilizována druhou homogenní vrstvou s jemnými póry.
Membrána Fresenius Polysulfone® je vysoce biokompatibilní.

Dvouvrstvá struktura membrány plazmafiltru P1dry/P2dry

Snímek plazmafiltru z elektronového mikroskopu
vlevo: snímek kapiláry P1dry/P2dry z elektronového mikroskopu s náhledem do dutého vlákna vpravo: zvětšení vnitřního povrchu a průřez dvouvrstvou membránou

Soubory ke stažení

Související obsah