Ostatní stránky:

Upozornění

Informace uveřejněné na těchto webových stránkách jsou určeny výhradně odborníkům ve zdravotnictví. Informace uveřejněné na těchto webových stránkách nejsou určeny pro širokou veřejnost.

Kliknutím na tlačítko „Přijmout a potvrdit“ potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo zdravotnické prostředky in vitro.

Nastavení kontinuální náhrady funkce ledvin (CRRT)

Nastavení kontinuální náhrady funkce ledvin (CRRT)

Různé možnosti standardní léčby akutního selhání ledvin

  • kontinuální venovenózní hemodialýza (CVVHD)
  • kontinuální venovenózní hemofiltrace (CVVH)
  • kontinuální venovenózní hemodiafiltrace (CVVHDF)

multiFiltrate Ci-Ca®EMiC®2

Pokud zkombinujeme Ci-Ca® a EMiC®2, pacienti mohou těžit z osvědčeného protokolu Ci-Ca CVVHD v kombinaci se zvýšenou clearance středních molekul.

Další informace viz filtry pro CRRT a plazmaferézu

Kontinuální venovenózní hemodialýza (CVVHD)

Kontinuální venovenózní hemofiltrace (CVVH)

Kontinuální venovenózní hemodiafiltrace (CVVHDF)

CRRT vs. iHD

Léčba nahrazující funkci ledvin (RRT) při akutním selhání ledvin (AKI) se nejčastěji provádí formou mimotělního očišťování krve. Mezi nejčastěji používané metody mimotělního očišťování krve při AKI patří CRRT a intermitentní hemodialýza (iHD). Intermitentní hemodialýza znamená použití léčby RRT, která se jinak používá u chronických pacientů na dialýze, krátkou dobu (například čtyři hodiny).

SLEDD

Výhody léčby CRRT a iHD

Související obsah

1 Bell M et al., Intensive Care Medicine (2007); 33: 773-780
2 Uchino et al, The International journal of Artificial Organs (2007); 30: 281-292
3 Lin YF et al, The American Journal of Surgery (2009); 198: 325-332
4 Schneider AG et al., Intensive Care Medicine (2013); 39: 987-997
5 Wald R et al., Critical Care Medicine (2014); 42: 868-876
6 Bellomo R & Schneider AG, Critical Care Medicine (2014); 42: 990-991