Ostatní stránky:

Upozornění

Informace uveřejněné na těchto webových stránkách jsou určeny výhradně odborníkům ve zdravotnictví z Evropské unie.

Kliknutím na tlačítko „Přijmout a potvrdit“ potvrzujete, že jste vzali tuto informaci na vědomí a že jste odborníkem ve zdravotnictví z Evropské unie.

Nastavení kontinuální náhrady funkce ledvin (CRRT)

Nastavení kontinuální náhrady funkce ledvin (CRRT)

Různé možnosti standardní léčby akutního selhání ledvin

  • kontinuální venovenózní hemodialýza (CVVHD)
  • kontinuální venovenózní hemofiltrace (CVVH)
  • kontinuální venovenózní hemodiafiltrace (CVVHDF)

Kontinuální venovenózní hemodialýza (CVVHD)

Kontinuální venovenózní hemofiltrace (CVVH)

Kontinuální venovenózní hemodiafiltrace (CVVHDF)

CRRT vs. iHD

SLEDD

Výhody léčby CRRT a iHD

Související obsah

1 Bell M et al., Intensive Care Medicine (2007); 33: 773-780
2 Uchino et al, The International journal of Artificial Organs (2007); 30: 281-292
3 Lin YF et al, The American Journal of Surgery (2009); 198: 325-332
4 Schneider AG et al., Intensive Care Medicine (2013); 39: 987-997
5 Wald R et al., Critical Care Medicine (2014); 42: 868-876
6 Bellomo R & Schneider AG, Critical Care Medicine (2014); 42: 990-991