Ostatní stránky:

Upozornění

Informace uveřejněné na těchto webových stránkách jsou určeny výhradně odborníkům ve zdravotnictví z Evropské unie.

Kliknutím na tlačítko „Přijmout a potvrdit“ potvrzujete, že jste vzali tuto informaci na vědomí a že jste odborníkem ve zdravotnictví z Evropské unie.

Ci-Ca® multiIntenseCare

multiIntenseCare – podpora vaší klinické praxe

Podpora vaší klinické praxe

Ci-Ca® multiIntenseCare je komplexní koncept zaměřený na dosažení lepších výsledků u pacientů na odděleních intenzivní péče. Naším cílem je neustále zkvalitňovat práci lékařů a nemocničního personálu při zachraňování lidských životů.

multiIntenseCare

multiFiltratePRO

Pilíře

Způsob provedení našich produktů vychází z holistického přístupu. Monitory, hemofiltry, systémy setů a CRRT roztoky jsou navrženy k ideálně propojenému klinickému použití.

Společnost Fresenius Medical Care bere v úvahu klinické využití, a tak díky doplňkovým informacím o léčbě překračuje hranice standardních služeb a asistence personálu.

Společnost Fresenius Medical Care se kromě přímého školení o produktech a jejich použití každý rok účastní různých akcí pro lékaře a zdravotní sestry. Mnoho těchto událostí je certifikováno národními lékařskými asociacemi a některé jsou ohodnoceny pomocí kreditů celoživotního lékařského vzdělávání (CME).

Oddělení intenzivní péče pracují nepřetržitě a nasazení CRRT léčby může být nutné kdykoli. Díky přesné údržbě přístrojů a rychlým opravám na požádání mohou přístroje multiFiltratePRO sloužit svému účelu – zajistit CRRT léčbu je-li potřeba.

Související obsah