Zavřít
Ostatní stránky:

Upozornění

Informace uveřejněné na těchto webových stránkách jsou určeny výhradně odborníkům ve zdravotnictví z Evropské unie.

Kliknutím na tlačítko „Přijmout a potvrdit“ potvrzujete, že jste vzali tuto informaci na vědomí a že jste odborníkem ve zdravotnictví z Evropské unie.

Akutní terapie

CRRT – spolehlivá a účinná volba

Kontinuální náhrada funkce ledvin (CRRT) je spolehlivou a účinnou volbou pro pacienty s akutním selháním ledvin (AKI). Při CRRT se krev očišťuje pomocí speciálních roztoků a filtrů, čímž napodobuje přirozenou funkci ledvin a udržuje relativně stálou hladinu tekutin v těle. Společnost Fresenius Medical Care nabízí účinnou a spolehlivou léčbu AKI, přizpůsobenou specifickým potřebám každého pacienta. Kromě několika metod CRRT nabízí společnost Fresenius Medical Care také možnost plazmaferézy.

Podpora funkce jater pomocí adsorpce a dialýzy

Akutní selhání jater a jeho přechod do chronického selhání jater jsou spojeny s vysokou mortalitou. Systém Prometheus® je díky kombinaci dialýzy a adsorpce schopen současně odstraňovat látky rozpustné ve vodě a látky vázané na albumin, a snižovat tak jejich škodlivé účinky na samotná játra i na další orgány. Prometheus®

Akutní terapie
CRRT

Kontinuální náhrada funkce ledvin (CRRT) – standardní léčba (CVVHD, CVVH, CVVHDF) akutního selhání ledvin (AKI)

Ci-Ca multiIntenseCare

Ci-Ca® multiIntenseCare společnosti Fresenius Medical Care je komplexní koncept léčby, zaměřený na dosažení lepších výsledků u pacientů na odděleních intenzivní péče. Naším cílem je neustále zkvalitňovat práci lékařů a nemocničního personálu při zachraňování lidských životů.

multiFiltratePRO

multiFiltratePRO – perfektní člen každého týmu pro účinnou CRRT léčbu na odděleních intenzivní péče

multiFiltrate

Systém pro akutní terapie multiFiltrate: spolehlivý, ergonomický, intuitivní – kompletní škála terapií nahrazujících funkci ledvin, v kombinaci s výhodami Ci-Ca®

Filtry pro CRRT a plazmaferézu

Ultraflux® a plasmaFlux® – filtry pro CRRT a plazmaferézu. Použitelné pro citrátovou Ci-Ca® a heparinovou antikoagulaci.

CRRT roztoky

Pomcí CRRT lze úspěšně léčit akutní selhání ledvin (AKI) pomocí předpřipravených roztoků s bikarbonátovým pufrem.

Pediatrická CRRT

Pediatrická kontinuální náhrada funkce ledvin (CRRT) se systémem multiFiltrate umožňuje efektivní léčbu akutního renálního selhání (AKI) u novorozenců, kojenců a malých dětí.

Cévní přístup

Katétry proVenCare umožňují hladký a stabilní transport krve a volný tok očištěné krve zpět do žíly.