Ostatní stránky:
Chcete-li se dozvědět více, obraťte se na naše oddělení vztahů s investory (v mezinárodní centrále).

Firemní odpovědnost

Odpovědnost společnosti Fresenius Medical Care

Udržitelnost pro nás znamená chovat se zodpovědně při dosažení obchodního úspěchu i při zajištění ochrany životního prostředí a sociálního vývoje.

Bereme na sebe ekonomickou zodpovědnost

Debatujeme s našimi partnery

K našim zaměstnancům se chováme zodpovědně

Náš postoj k používání nerostných surovin pocházejících z nelegálních zdrojů

Přijímáme zodpovědnost za životní prostředí

Odpovědnost

Systém správy péče o životní prostředí nám umožňuje implementovat požadavky na životní prostředí a navrhovat naše procesy tak, aby došlo k co nejefektivnějšímu využití zdrojů, čímž také šetříme náklady. Díky našim ekologicky šetrným produktům a službám tak můžeme vytvářet přidanou hodnotu pro naše zákazníky. To je mimo jiné i důkaz, že bereme naši zodpovědnost za životní prostředí vážně.

Strategie péče o životní prostředí v našich obchodních oblastech

Péče o životní prostředí v našich výrobních závodech

Ekologicky udržitelné dialyzační produkty

Péče o životní prostředí na našich dialyzačních klinikách

Přebíráme sociální odpovědnost

společenská zodpovědnost

Společnost Fresenius Medical Care má na globálním trhu decentralizovanou organizaci s vysokým stupněm zodpovědnosti na místních úrovních. To platí také pro závazky společnosti v sociální sféře. Proto nepodporujeme pouze celosvětové organizace a projekty, ale také regionální a místní iniciativy. V tomto ohledu se zaměřujeme zejména na obecně prospěšné projekty, které mají dlouhodobý vliv a drží se principu pomoci lidem, aby si pomáhali sami.

Naše akutní pomoc v krizových situacích

Další dokumenty a informace

  • Etická komise
  • VPOIS (Veřejně Přístupná Odborná Informační Služba) a hlášení nežádoucích účinků

Související obsah